+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Tamara de Leeuw-Jansen

Tamara is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het civiele procesrecht. Zij heeft veel ervaring  met het adviseren en begeleiden van ondernemers, maar zeker ook met het procederen bij rechtbanken en gerechtshoven.

In het arbeidsrecht staat Tamara ondernemers onder meer bij in re-integratiedossiers, collectieve of individuele ontslagkwesties of discussies over bijzondere bedingen zoals een studiekostenbeding, een relatie- of een concurrentiebeding.

Wat betreft haar ondernemingsrechtelijke praktijk begeleidt Tamara ondernemers veelal wanneer er geschillen bestaan over aansprakelijkheid en schade. Denk hierbij aan een overeenkomst die niet wordt nagekomen, een misgelopen bedrijfsovername of onrechtmatig handelen.

Tamara is ambitieus, een doorzetter, analytisch sterk en oplossingsgericht. Haar doel is altijd om samen met de cliënt de best passende oplossing te bereiken. Soms is dat een snelle praktische regeling, maar als het moet wordt er geprocedeerd. Tamara deinst er zeker niet voor terug om in een procedure tot het uiterste te gaan en het maximale resultaat voor de cliënt te behalen.

Tamara is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP). Daarnaast verricht zij nevenfuncties als vrijwilliger bij sportverenigingen en in de oudercommissie van een kinderdagverblijf.

Tamara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Burgerlijk procesrecht