+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Juridische bijstand op maat

Heeft u een vraag op het gebied van ondernemingsrechtcontractenrechtfinanciering en herstructureringvastgoed en overheid (bestuursrecht)vereffening van een nalatenschap of de incasso van een vordering? Dan is Keizers Advocaten u graag van dienst. Wij beschikken over de expertise, ervaring en creativiteit die nodig is om u een doeltreffende oplossing te bieden.

Ondernemingsrecht

Keizers Advocaten staat cliënten bij in allerlei kwesties die te maken hebben met de onderneming zelf, bijvoorbeeld in de oprichtingsfase, bij fusies en overnames, bij herstructureringen of bij ontvlechtingen van de onderneming.

Insolventierecht

Insolventierecht

Wij staan cliënten bij op het gebied van het insolventierecht. Daarmee wordt niet alleen faillissementen en surseance van betaling bedoeld, maar ook het ondersteunen bij herstructureringen, financieringen en zekerheden van de onderneming.

Financieel recht

Wij staan ondernemers bij die een geschil hebben met financiële instelling bij schending van de zorgplicht vanwege een financieringsbeëindiging of onjuiste advisering van schadelijke financiële producten.

Contractenrecht en aansprakelijkheid

Keizers Advocaten staat cliënten bij op het gebied van het contractenrecht. Wij adviseren en begeleiden ondernemers onder meer bij het voeren van onderhandelingen en het vastleggen van afspraken in (internationale) contractdocumentatie.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Daarbij zijn onze cliënten veelal werkgevers, maar ook werknemers staan wij geregeld bij. Wij stellen veelvuldig arbeidsrechtelijke documenten op zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenregelingen, bedrijfsreglementen en participatieregelingen.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Wij staan cliënten bij op het gebied van het bestuursrecht. Bestuursrecht gaat over de regels waaraan de overheid, zoals het Rijk, de Provincies, de Gemeenten, de Waterschappen en andere overheidslichamen, zich moeten houden bij het nemen van besluiten.

Compensatie renteopslag voor zakelijke financiering?

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is een breed en complex onderdeel van bestuursrecht. Omgevingsrecht geeft regels over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving heeft betrekking op ruimtelijke ordening, milieu en natuur, gebiedsontwikkeling en grondexploitatie.

Algemene praktijk

Wij denken graag met ondernemers mee en waar mogelijk zullen wij proactief adviseren, bijvoorbeeld bij de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving die gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering.

Vragen kan
natuurlijk altijd!

Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op of plan hieronder een vrijblijvende kennismaking.

Keizers Advocaten is aangesloten bij Warwick Legal Network.

 

Keizers Advocaten is lid van de Club van 52 van het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant.