+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Ondernemingsrecht

Keizers Advocaten heeft specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Binnen het ondernemingsrecht kunnen ondernemers bij ons terecht voor zaken als:

  • het oprichten, fuseren, overnemen, splitsen en herstructureren van ondernemingen;
  • het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • het opstellen van samenwerkingscontracten en/of maatschapscontracten;
  • het kopen of verkopen van uw onderneming;
  • het ontvlechten van uw onderneming;
  • het begeleiden bij financieringsvraagstukken;
  • het beoordelen van uw zekerhedenpositie;
  • aandeelhoudersgeschillen;
  • het starten van een enquêteprocedure;
  • bestuurdersaansprakelijkheid.

Als ondernemer heeft u met allerlei facetten van het ondernemingsrecht te maken. Het begint al bij de vraag in welke rechtsvorm u uw onderneming gaat voeren of voortzetten. In een besloten vennootschap, in een stichting, in een vennootschap onder firma of in een andere rechtsvorm. Wij adviseren welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming en u als ondernemer past zodat risico’s op aansprakelijkheid zoveel mogelijk worden beperkt. Wij verzorgen de juridische documentatie die hiervoor nodig is en adviseren u daarnaast over de financiering, de zekerhedenpositie, zoals pand- en hypotheekrechten en de governance binnen uw onderneming.

Indien u uw onderneming wenst te verkopen kan Keizers Advocaten u daarin begeleiden en ontzorgen. Of het nu bijvoorbeeld om een aandeelhouderstransactie gaat of een activa-passivatransactie. Bij ons bent u aan het goede adres. Datzelfde geldt indien het nodig is uw onderneming te ontvlechten.

Ook het herstructureren van onderneming of een bedrijfsonderdeel van uw onderneming behoort tot onze expertise. Daarbij kan de continuïteit van uw bedrijf centraal staan. Dat hoeft niet. Ook als u uw onderneming wilt liquideren kunt u bij ons terecht. Komt het toch tot een geschil, dan brengen wij uw (proces)risico’s in kaart en staan we u bij in de procedure.

Het kan natuurlijk voorkomen dat het niet meer botert tussen u en de mede-aandeelhouder(s). Er ontstaat een conflict en één van beiden dient bijvoorbeeld het veld te ruimen. Wij kunnen u in dat geval goed adviseren over de mogelijkheden die de wet biedt om uit elkaar te gaan. Denk daarbij aan de geschillenregeling waarbij een aandeelhouder verplicht wordt zijn aandelen over te dragen of waarbij hij juist als aandeelhouder wordt uitgestoten.

 

Indien er conflicten zijn tussen het bestuur en de aandeelhouder(s) of met de raad van commissarissen of tussen aandeelhouders onderling dan kan een enquêteprocedure uitkomst bieden. In die procedure kan bijvoorbeeld schorsing van een bestuurder worden gevorderd of een tijdelijke overdracht van aandelen aan een beheerder. De Ondernemingskamer kan een verzoek tot het gelasten van een onderzoek toewijzen indien gebleken is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. Met enige regelmaat staan wij bestuurders en aandeelhouders bij bij een procedure bij de Ondernemingskamer.

Bestuurders zijn niet snel aansprakelijk voor de gevolgen van hun handelingen. Dat is bij hoge uitzondering het geval. Er zal dan veelal sprake moeten zijn van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Maar er zijn nog meer wettelijke gronden om een bestuurder aansprakelijk te houden. Wij adviseren bestuurders over het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheden.  Indien nodig staan wij hen bij in bestuurdersaansprakelijkheid procedures. Vanwege onze omvangrijke curatorenpraktijk zijn wij in staat om u goed te adviseren en de (proces)risico’s van dergelijke procedures goed te beoordelen.

Wij werken in de ondernemingsrechtpraktijk vaak nauw samen met andere deskundigen zoals accountants, belastingadviseurs, taxateurs en notarissen.

Vragen kan
natuurlijk altijd!

Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op of plan hieronder een vrijblijvende kennismaking.