+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Insolventierecht

Keizers Advocaten staat cliënten bij op het gebied van het insolventierecht. Daarmee wordt niet alleen faillissementen en surseance van betaling bedoeld, maar ook het ondersteunen bij herstructureringen, financieringen en zekerheden van de onderneming.

 

Faillissementen

Onze advocaten worden veelvuldig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling.

Doordat onze advocaten regelmatig als curator in faillissementen worden benoemd, kunnen wij de specifieke ervaring als curator ook aanwenden in de advisering aan onze cliënten.

Insolventierecht

Wij werken daarbij vaak ook samen met andere deskundigen zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen. U kunt van ons specialistische kennis verwachten bij onder meer:

  • Kopen van bedrijfsonderdelen uit een faillissement;
  • Doorstart van ondernemingen uit een faillissement/surseance;
  • (Her)financieringen;
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid (vanuit crediteuren, curator en fiscus);
  • Herstructurering;
  • Regresaanspraken;
  • Concernaansprakelijkheid; en
  • Geschillen met curatoren.

Herstructurering en WHOA

Door tijdig ingrijpen en goed anticiperen is het veelal mogelijk om een faillissement of surseance af te wenden of de schade voor de goed renderende onderdelen van de onderneming te beperken.

Sinds 1 januari 2021 geldt namelijk de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Op basis van deze wet kan een onderneming buiten een faillissement om crediteuren en wederpartijen dwingen om akkoord te gaan met beëindiging van contracten als ook met minder dan waarop de wederpartij formeel recht heeft. Daarbij zijn goede gesprekken met financiers en de fiscus veelal onontbeerlijk.

Dit vereist een goed cijfermatig, fiscaal en civielrechtelijk inzicht. We maken in zo’n situatie samen met u en uw financieel adviseurs een zorgvuldige beoordeling vooraf. Daarmee vinden we regelmatig oplossingen waar anderen niet aan gedacht hadden, waardoor de schade voor de ondernemer beperkt kan worden.

 

Financiering en zekerheden

Zekerheden zijn voor financiers van groot belang. Daarbij spelen de diverse vormen van leasing een grote rol. Op het beslissende moment komt het aan op uw voorbereiding en de in het verleden door u gemaakte keuzes daaromtrent.

Regelmatig staan wij financiers bij en zijn betrokken bij het vestigen en uitwinnen van zekerheden waaronder het leggen van beslagen. Wij brengen graag onze kennis en ervaring voor u in de praktijk om uw positie zo goed mogelijk veilig te stellen.

In zaken met betrekking tot financiering en zekerheden zijn wij voor onze cliënten regelmatig steun en toeverlaat. Wij begeleiden cliënten bijvoorbeeld bij financieringsvraagstukken, investerings- en overnametrajecten, herstructureringsprocessen en het vormgeven van zekerhedenconstructies en de bijbehorende documentatie.

Tot slot zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding bij insolventierechtelijke kwesties als het veiligstellen van eigendommen, het geldend maken van zekerheidsrechten en preferenties in faillissementen of surséances van betaling, alsmede procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid of pauliana.

Vragen kan
natuurlijk altijd!

Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op of plan hieronder een vrijblijvende kennismaking.