+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Insolventierecht

Keizers Advocaten heeft bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van het faillissementsrecht ofwel het insolventierecht. Een aantal van onze advocaten wordt met enige regelmaat door de rechtbank aangesteld als curator in een faillissement of als bewindvoerder in een surséance van betaling. Een aantal andere advocaten heeft in het verleden als curator en bewindvoerder gewerkt en gebruikt de daarmee opgebouwde expertise voor advisering van bedrijven in moeilijkheden.

 

Faillissementen

Onze advocaten staan u bij met het voorkomen van een faillissement of juist met het aanvragen van een faillissement of surséance van betaling. Eigenlijk alles wat te maken heeft met of rondom een faillissement of surséance van betaling.

Insolventierecht

U kunt van ons specialistische kennis verwachten op het gebied van onder meer:

  • het voorbereiden van een faillissement;
  • het kopen van bedrijfsonderdelen uit een faillissement;
  • een doorstart van een onderneming uit een faillissement;
  • (her)financiering van de onderneming;
  • (bestuurders)aansprakelijkheid (vanuit crediteuren, curator en fiscus);
  • herstructurering;
  • regresaanspraken;
  • concernaansprakelijkheid; en
  • geschillen met curatoren.

 

Herstructurering en WHOA

Door tijdig ingrijpen en goed anticiperen is het veelal mogelijk om een faillissement of surseance af te wenden of de schade voor goed renderende onderdelen van de onderneming te beperken.

Sinds 1 januari 2021 geldt de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Op basis van deze wet kan een onderneming ter voorkoming van een faillissement crediteuren dwingen om akkoord te gaan met een lager bedrag dan waarop de crediteur formeel recht heeft. Daarbij zijn goede gesprekken met stakeholders zoals financiers en de fiscus veelal onontbeerlijk. Ook rechten van aandeelhouders kunnen zelfs worden ontnomen of beperkt. Wij weten welke wegen er bewandeld moeten worden. De wet voorziet er voorts in dat in bepaalde gevallen contracten kunnen worden beëindigd. Wij kunnen u adviseren over de vraag welke contracten kunnen worden beëindigd en wat daarvan de tegenprestatie dient te zijn.

Het herstructureren van uw onderneming vereist een sterk cijfermatig, en goed fiscaal en civielrechtelijk inzicht. Onze advocaten beschikken over dergelijke competenties. Wij maken in zo’n situatie samen met u een zorgvuldige beoordeling van de mogelijkheden om te herstructureren. Wij werken bij een herstructurering altijd nauw samen met andere deskundigen zoals accountants, belastingadviseurs, taxateurs en notarissen.

Een herstructurering ziet meestal op continuïteit van uw onderneming maar kan ook zien op liquidatie van uw onderneming. Heeft u een vraag over het herstructureren, neem dan gerust met één van onze advocaten contact op.

 

Financiering en zekerheden

Nagenoeg ieder bedrijf wordt door één of meerdere (rechts)personen gefinancierd.

Regelmatig staan wij ondernemers en financiers bij in financieringsvraagstukken, investerings- en overnametrajecten en herstructureringsprocessen. Wij verzorgen de kredietdocumentatie en adviseren over en documenteren zekerhedenconstructies waaronder het opstellen van borgtochten, pand- en hypotheekaktes. Indien nodig zorgen ervoor dat zekerheden daadwerkelijk worden uitgewonnen. U kunt daarbij denken aan het uitoefenen van pand- en hypotheekrechten maar ook aan het inroepen van een eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, (concern)garanties.

Verder zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding bij (pre) insolventierechtelijke (faillissementsrechtelijke) kwesties zoals het (voorkomen van) uitoefening van een borgtocht, het veiligstellen van eigendommen, het geldend maken van zekerheidsrechten, het beoordelen van crediteurenposities en het herstructureren van uw onderneming. Wij brengen graag onze kennis en ervaring voor u in de praktijk om uw positie zo goed mogelijk veilig te stellen.

Ook kunt u op ons een beroep doen wanneer het gaat om bestuurdersaansprakelijkheidszaken of zaken waarin mogelijk een pauliana (benadeling van schuldeisers) speelt. Vanwege de grootte van onze insolventiepraktijk en de daarin opgedane expertise kunnen wij u hierover goed adviseren.

Vragen kan
natuurlijk altijd!

Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op of plan hieronder een vrijblijvende kennismaking.