+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Financieel recht

Keizers Advocaten staat cliënten bij op het gebied van het financieel recht. Wij staan ondernemers bij die een geschil hebben met financiële instelling bij schending van de zorgplicht vanwege een financieringsbeëindiging of onjuiste advisering van schadelijke financiële producten. Onze advocaten staan prima hun mannetje tegenover financiële instellingen die grote en dure advocatenkantoren inschakelen. U kunt ons inschakelen voor:

Financieel recht
  1. het voeren van executiegeschillen in kort geding om bijvoorbeeld de executoriale verkoop van uw bedrijfspand of woning door de hypotheekhouder tegen te houden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier klikken;

2. het voeren van gerechtelijke procedures of procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) om uw schade te verhalen op financiële instellingen bij schending van de zorgplicht bij (hypothecaire) financieringen (overkreditering), beëindiging van de financierings- en bancaire relatie en bij beleggingsdienstverlening zoals vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier klikken;

3. het voeren van gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld kort geding) of een procedure bij het Kifid om van een negatieve BKR registratie of een registratie in het Incidentenwaarschuwingssysteem af te komen zodat u kan deelnemen aan het betalingsverkeer. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier klikken;

4. het begeleiden bij het kwijtschelden en/of afkopen van schulden, bijvoorbeeld door middel van het starten van een (buitengerechtelijke) schuldsaneringstraject. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier klikken; en

5. het adviseren en begeleiden over de beantwoording van vragen van de afdeling KYC / CDD van financiële instellingen over (ongebruikelijke) transacties op de zakelijke bankrekening in het kader van een Wwft-onderzoek en/of ter voorkoming van bankfraude.

 

Daarnaast adviseren wij ondernemers bij vraagstukken over de Wet op het financieel toezicht (Wft). U kunt ons inschakelen voor:

1. het onderzoeken of uw bedrijfs- en/of financieringsactiviteiten mogelijk vergunningsplichtig zijn en/of deze daarvan vrijgesteld en/of uitgezonderd kunnen zijn zodat u wel of geen vergunning bij de AFM en/of DNB dient aan te vragen;

2. het begeleiden van een vergunningsaanvraag of het voldoen aan de registratieplicht bij de AFM in de zin van de Wft;

3. het onderzoeken of bepaalde gedragingen tot marktmisbruik kunnen leiden en wij kunnen u bijstaan bij conflicten op het gebied van marktmisbruik en/of overige oneerlijke handelspraktijken; en

4. het bijstaan ten aanzien van handhavend optreden van de AFM en/of DNB. Bijvoorbeeld als een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege gedragingen die in strijd zijn met de Wft.

Voor meer informatie over onderwerpen binnen het financieel recht verwijzen wij u naar de website www.advocaat-financieelrecht.nl.

 

Vragen kan
natuurlijk altijd!

Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op of plan hieronder een vrijblijvende kennismaking.