+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Robbert Roeffen

Robbert Roeffen is gespecialiseerd in het insolventierecht en het ondernemingsrecht, met het accent op herstructureringen, WHOA, aandeelhoudersgeschillen, enquêterecht en bestuurdersaansprakelijkheid.

Robbert is van een aantal Grootbedrijven en meerdere MKB bedrijven de huisadvocaat. Met zijn ruim 25-jarige praktijkervaring als curator en zijn sterk financieel inzicht is hij in staat ondernemers goed te adviseren en te behoeden voor de vele valkuilen die het recht kent.

Robbert staat bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op de lijst van benoembare bestuurders en onderzoekers. Met enige regelmaat wordt hij als zodanig benoemd.

Robbert wordt door zijn cliënten omschreven als gedreven, ondernemend, creatief, accuraat en doelgericht.

Verder publiceert Robbert geregeld artikelen over onderwerpen op het gebied van het insolventierecht voor de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), vindplaats: accountant.nl.

Robbert vervult de volgende nevenfuncties:

  • bestuurslid van de Raad van Orde van advocaten Oost-Brabant
  • lid van de Beroepscommissie Tuchtzakenregio KNVB

Robbert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • Faillissement
  • Surseance van betaling

Ondernemingsrecht

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en Stichtingen