+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Robbert Roeffen

Robbert Roeffen is gespecialiseerd in het insolventierecht en het ondernemingsrecht, met het accent op herstructureringen, WHOA, aandeelhoudersgeschillen, enquêterecht en bestuurdersaansprakelijkheid.

Robbert Roeffen is van een aantal Grootbedrijven en meerdere MKB bedrijven de huisadvocaat. Met zijn 20-jarige praktijkervaring als curator en zijn sterk financieel inzicht is hij in staat ondernemers goed te adviseren en te behoeden voor de vele valkuilen die het recht kent. Robbert Roeffen werkt met name in de financierings- en procespraktijk.

Robbert Roeffen staat bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op de lijst van benoembare bestuurders.

Robbert wordt door zijn cliënten als gedreven, ondernemend, creatief, accuraat en doelgericht omschreven.

Verder publiceert Robbert Roeffen geregeld artikelen over onderwerpen op het gebied van het insolventierecht voor de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), vindplaats: accountant.nl.

Robbert Roeffen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • Faillissement
  • Surseance van betaling

Ondernemingsrecht

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en Stichtingen