+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Marcel Smets

Marcel Smets is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) en handhaving. Hij is ervaren, deskundig en hij heeft een no-nonsense mentaliteit.

De zaken waarin Marcel Smets optreedt hebben onder andere te maken met bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en naleving van wet en regelgeving op dwangsommen en bestuursdwang.

Marcel Smets behandelt vaak naast het omgevingsrecht ook zaken op zeer specifieke en uiteenlopende terreinen van het bestuursrecht. Hij heeft veel ervaring in de rol van adviseur en belangenbehartiger in gerechtelijke procedures voor ondernemers, particulieren, instellingen en overheden.

Marcel Smets is Voorzitter van de onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-a), de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA), de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Vereniging voor Milieurecht (VMR).

Marcel Smets heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Handhavingsrecht, Subsidierecht)
  • Omgevingsrecht (Ruimtelijk bestuursrecht, Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Waterrecht).