+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Frank Linders

Frank Linders werkt in een brede ondernemingsrechtelijke praktijk. Daarbinnen heeft hij zich gespecialiseerd in het insolventierecht en herstructureringen. Hij adviseert ondernemingen en bestuurders mede vanuit zijn achtergrond als curator. Daarnaast treedt hij op als vereffenaar in nalatenschappen.

Frank Linders is ervaren, deskundig en een échte teamplayer. Hij wordt regelmatig voor diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken benaderd door accountants, fiscalisten en notarissen. Hij werkt dan ook graag informeel samen met andere adviseurs.

Frank Linders is lid van Insolad. Daarnaast doceert hij.

Frank Linders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • Faillissement
  • Surseance van betaling

Erfrecht

Verder publiceert Frank Linders geregeld artikelen over onderwerpen op het gebied van het insolventierecht voor diverse juridische tijdschriftbladen.

Hieronder volgen de publicaties van Frank Linders: