+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Ben Arends

Ben Arends adviseert en begeleidt cliënten in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties. Het accent ligt daarbij op aan- en verkoop van ondernemingen, governance, herstructureringen en financiering en zekerheden. Ook wordt Ben Arends door de rechtbank Oost-Brabant geregeld aangesteld als curator of bewindvoerder in insolventieprocedures.

Daarnaast is Ben Arends docent en trainer bij opleidingsinstituut Lindenhaeghe.

Ben Arends vervult de volgende nevenfuncties:

  • voorzitter raad van toezicht bij Stichting Huis 73 ’s-Hertogenbosch e.o.
  • lid raad van toezicht bij de Kerkelijke Instelling van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen te Oirschot
  • lid bestuur Stichting KOMM
  • lid bestuur Stichting Help Afrika op de Been

Ben Arends heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • faillissement
  • surseance van betaling

Ondernemingsrecht

  • fusies en overnames
  • vennootschappen
  • verenigingen en stichtingen