+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Ben Arends

Ben Arends adviseert en begeleidt cliënten in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties. Het accent ligt daarbij op aan- en verkoop van ondernemingen, governance, herstructureringen en financiering en zekerheden.

Daarnaast wordt Ben Arends geregeld door de rechtbank Oost-Brabant aangesteld als curator of bewindvoerder in insolventieprocedures en onderbewindstellingen.

Cliënten van Ben Arends omschrijven hem als gedreven, pragmatisch en welbespraakt.

Ben Arends is voorzitter raad van toezicht bij Stichting Babel ‘s-Hertogenbosch en omstreken, lid raad van toezicht bij Congregatie Zusters Franciscanessen te Oirschot en lid van het bestuur (penningmeester) bij Stichting KOMM

Ben Arends heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • Faillissement
  • Surseance van betaling

Ondernemingsrecht

  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen