+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig de schending van de zorgplicht vanwege overkreditering? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd en adviseert en procedeert over zorgplichtzaken. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600.

 

Wat is overkreditering?

Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad is er sprake van overkreditering als op grond van een passend onderzoek het voor de bank ten tijde van het adviseren of verstrekken van de hypotheek[1] redelijkerwijs voorzienbaar was dat de consument de kosten van de hypothecaire financiering niet kan dragen, althans niet zal kunnen blijven dragen. Dit betekent dat banken bij het adviseren of verstrekken van de hypothecaire financiering moeten onderzoeken of deze past bij het inkomen en vermogen van de consument[2].

 

Schending zorgplicht bij overkreditering

Op banken rust gelet op de maatschappelijke functie die een bank vervult een (wettelijke) zorgplicht om overkreditering te voorkomen. Deze zorgplicht brengt met zich mee dat banken consumenten moeten beschermen tegen lichtvaardige beslissingen over het sluiten van een hypotheek. Dit met als doel om te voorkomen dat de consument een hypotheek aangaat die hij met zijn inkomen en/of vermogen niet in staat is om te betalen. Als sprake is van overkreditering bij een hypotheek, dan kan de bank aansprakelijk worden gesteld vanwege een mogelijke schending van de zorgplicht.

 

De aansprakelijkheid bij overkreditering

Om te beoordelen of een bank in een bepaald dossier haar zorgplicht ter voorkoming van overkreditering heeft geschonden moeten wij het dossier bestuderen. Wij hebben dan tenminste de volgende documenten nodig:

  •  Alle correspondentie met de bank over het afsluiten van de hypotheek;
  • Alle correspondentie met de tussenpersoon over het afsluiten van de hypotheek;
  • Adviesrapporten, aanvraagformulieren en opgemaakte klantprofielen;
  • De salarisstroken, werkgeversverklaringen en bankafschriften op basis waarvan de hypotheek is aangevraagd;
  • De documenten van de hypotheek, zoals de koopovereenkomst van de woning, de taxatierapporten van de woning, de hypotheekakte, akte van levering en getekende offerte; en
  • Andere relevante documenten, zoals de polis van een opstalverzekering, leveringsverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering.

 

Vragen over schending van de zorgplicht door een bank?

Heeft u vragen over schending van de zorgplicht van de bank vanwege overkreditering bij uw hypotheek? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd en adviseert en procedeert over zorgplichtzaken. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht.


De voetnoten

[1] In dit artikel wordt met de term ‘hypotheek’ bedoeld de onderliggende financiering dat gedekt wordt door een zekerheidsrecht als waarborging van het voldoen aan de betalingsverplichting door de financieringsnemer.

[2] Hoge Raad d.d. 16 juni 2017, te vinden onder vindplaats ECLI:NL:HR:2017:1107 (SNS Bank N.V. / Stichting Gedupeerden Overwaardeconstructie W&P), r.o. 4.4.1-4.4.2.