+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het saneren van een restschuld en andere schulden? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan u en/of uw onderneming bij staan bij het saneren van een restschuld of andere schulden. Op deze manier bereikt u een schuldenvrij bestaan. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd en adviseert over schuldsanering. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Wij leggen in dit artikel uit hoe u een restschuld en andere schulden kunt saneren.


Hoe ontstaan een restschuld?


De meeste restschulden ontstaan na het einde van een hypotheek[1]. Bijvoorbeeld omdat men niet meer aan de verplichtingen van de hypotheek kan voldoen. Er ontstaat dan vaak een achterstand. De schuldeiser heeft dan soms het recht om de woning te verkopen. Als de verkoopopbrengst minder is dan het bedrag dat aan hypotheek is verstrekt, dan kan een restschuld ontstaan.

Als iemand een restschuld heeft, dan is vaak lastig om in de toekomst schulden aan te gaan. Geldverstrekkers zijn dan mogelijk niet betreffende om geldleningen te verstrekken vanwege de restschuld. Mensen zijn soms de rest van hun leven bezig om de restschuld terug te betalen.

Mensen lopen ook het risico dat zij meerdere schulden krijgen, omdat zij hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Er is dan vaak sprake van een problematische schuldensituatie.


Hoe kunt u een restschuld en andere schulden saneren?


Een problematische schuldensituatie met een restschuld is natuurlijk niet fijn, maar het is ook weer niet zo dat u hiertegen niets kunt doen. U heeft namelijk altijd de keuze om uw restschuld en andere schulden te saneren. Hieronder bespreken wij een aantal opties waarmee u kan proberen om de restschuld of andere schulden te saneren.


Een betalingsregeling sluiten voor uw restschuld?


U kunt een restschuld of schulden saneren door een betalingsregeling te treffen. Een betalingsregeling ligt voor de hand bij overzichtelijke en kleine schulden. Wij kunnen u dan adviseren over het maken van goede afspraken over het terugbetalen van uw schulden. De te betalen schuld kunt u met een betalingsregeling over een langere periode in delen terugbetalen in plaats van deze in een keer te betalen. Bij een aanzienlijke restschuld zet een betalingsregeling niet echt zoden aan de dijk. U betaalt iedere maand, maar u ziet de restschuld en andere schulden niet verkleinen vanwege de bijkomende kosten. Het kan soms zijn dat u jaren een betalingsregeling heeft, maar de restschuld nauwelijks tot niet afneemt. Een betalingsregeling is dan niet wenselijk.


De restschuld afkopen of saneren?


Een andere optie is dat u een afkoopvoorstel doet. Bij het doen van een afkoopvoorstel werkt het meestal zo dat u een bedrag in een keer tegen verlening van finale kwijting over en weer betaald. U kent iemand die bereid is om een bedrag ter beschikking te stellen waarmee de restschuld of andere schulden kunnen worden afgekocht. Wij kunnen u dan adviseren over het doen van een afkoopvoorstel en namens u dit afkoopvoorstel op basis van de juist voorwaarden aanbieden.


Gemeentelijke schuldhulpverlening starten?


Als u het allemaal even niet weet en u heeft het overzicht niet, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook bij uw gemeente aankloppen voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Er wordt dan een regeling getroffen zodat u de tijd en de ruimte krijgt om het overzicht terug te krijgen. Het nadeel van gemeentelijke schuldhulpverlening is dat er vaak geen definitieve oplossing komt voor de restschuld en/of andere schulden. Het is vaak een beetje pappen en nathouden. 


Wsnp doorlopen om schulden te saneren?


Nog een andere optie is dat u gebruikt maakt van de mogelijkheid om uw schulden te saneren door middel van het doorlopen van een Wsnp. Wsnp staat voor Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Via de Wsnp kunt u beginsel binnen 36 maanden volledig schuldenvrij zijn, mits u aan alle verplichtingen van de Wsnp heeft voldaan en aan u de schone lei is toegekend.


Meestgestelde vragen over het saneren van restschulden


(a)
Wat als je de restschuld niet kunt betalen?
U kunt stil blijven zitten, maar dan zal de problematische schuldensituatie verergeren en schuldeisers zullen dan verhaal halen op uw goederen. U kunt er ook voor kiezen om uw restschuld en andere schulden te saneren. Neem telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden voor schuldsanering te bespreken.


(b) Hoe kom ik van mijn restschuld af?
Er zijn verschillende manieren om van een restschuld af te komen, bijvoorbeeld door het sluiten van een betalingsregeling, het doen van een afkoopvoorstel en/of het doorlopen van de Wsnp.


(c) Wat betekent restschulden?
Een restschuld is de schuld die overblijft nadat de goederen die als zekerheid verbonden zijn aan de financiering zijn verkocht en de verkoopsom ervan onvoldoende is om het op dat moment openstaand bedrag aan financiering te voldoen.


(d) Wat te doen met een restschuld hypotheek?
U kunt verschillende doen bij een restschuld van een hypotheek. Bijvoorbeeld een betalingsregeling sluiten, een afkoopvoorstel doen, gemeentelijke schuldhulpverlening of Wsnp doorlopen.

 

Meer informatie over het saneren van restschulden?


Heeft u vragen over het saneren van een restschuld en/Heeft u advies nodig over het saneren van een restschuld en andere schulden? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan u en/of uw onderneming bij staan bij het saneren van een restschuld of andere schulden. Op deze manier bereikt u een schuldenvrij bestaan. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd en adviseert over schuldsanering. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Meer informatie over het saneren van restschulden klikt u hier.


De voetnoten


[1] In dit artikel wordt met de term ‘hypotheek’ bedoeld de onderliggende financiering die gedekt wordt door een zekerheidsrecht als waarborging van het voldoen aan de betalingsverplichting door de financieringsnemer.