+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het verwijderen een registratie in het Incidentenregister of Externe Verwijzingsregister (EVR)? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij is adviseert en procedeert over het proberen te verwijderen en/of te verkorten van een EVR registratie. U kunt dan weer zorgeloos financieringen, verzekeringen en andere financiële producten afsluiten. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel staat het verwijderen van een registratie in het EVR en incidentenregister centraal.


Waarom een Incidentenregister of EVR?


Op verzoek van de wetgever, toezichthouders en klanten werken financiële instellingen[1] samen om criminaliteit in de financiële sector te bestrijden. Dat doen zij onder meer door gebruik te maken van een Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (Waarschuwingssysteem).

In het Waarschuwingssysteem staan de persoonsgegevens van (rechts)personen opgenomen die betrokken zijn bij incidenten. De duur van de registratie in het Incidentenregister of EVR is vaak 8 jaren. Het probleem van een registratie in deze registers zoals het EVR is dat u niet of slechts onder verzwarende voorwaarden een financiering of verzekering kunt afsluiten. Een EVR beperkt dus uw deelname aan het financieel verkeer.


Welke gevolgen heeft een registratie in het Incidentenregister of EVR?


Het Waarschuwingssysteem bestaat uit het Incidentenregister en Externe Verwijzingsregister (EVR). Andere financiële instellingen kunnen door te toetsen aan het Externe Verwijzingsregister (EVR) of door navraag doen bij de financiële instellingen die een dergelijke registratie heeft geplaatst, nagaan of de (rechts)persoon in dergelijke registers staat opgenomen.

Als dat het geval is, dan is de kans groot dat andere financiële instellingen zullen weigeren om financiële producten te verstrekken, zoals financieringen, betaalrekeningen en/of verzekeringen. Bovendien zullen financiële instellingen de bancaire en/of financieringsrelatie met de (rechts)persoon in kwestie beëindigen en strafrechtelijke aangifte doen met alle gevolgen van dien.

(Rechts)personen hebben er dus belang bij om een registratie in het Incidentenregister en/of Externe Verwijzingsregister (EVR) te verwijderen.


Wat zijn de voorwaarden voor een registratie in het Incidentenregister of EVR?


Financiële instellingen zijn bij het plaatsen van registraties in het Incidentenregister en/of Externe Verwijzingsregister (EVR) gebonden aan strenge opnamecriteria binnen het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële instellingen (Protocol).

Ten eerste moet sprake zijn van een incident. Een incident is een gebeurtenis die als gevolg heeft, zou kunnen hebben of heeft gehad dat de belangen, integriteit of veiligheid van cliënten of medewerkers van een financiële instelling, de financiële instelling zelf of de financiële sector als geheel in het geding zijn of kunnen zijn, zoals het falsificeren van nota’s, identiteitsfraude, skimming, verduistering in dienstbetrekking, phishing en opzettelijke misleiding.

Ten tweede moet sprake zijn betrokkenheid van een (rechts)persoon bij het incident. Dit betekent dat een financiële instelling die tot registratie in het Incidentenregister en/of Externe Verwijzingsregister (EVR) overgaat, moet aantonen dat In voldoende mate is komen vast te staan dat de betreffende (rechts)persoon betrokken is bij het incident. Deze vaststelling betekent dat van strafbare feiten in principe aangifte of klachten wordt gedaan bij een opsporingsambtenaar.

Ten derde moet voldaan zijn aan het proportionaliteitsbeginsel. Dit betekent dat steeds moet worden beoordeeld of de registratie in het Incidentenregister en/of Externe Verwijzingsregister (EVR) gerechtvaardigd is en voor welke duur. Daarbij dient een financiële instelling die tot registratie overgaat de belangen van de betrokken (rechts)epersoon mee te wegen.

Als niet aan de bovenvermelde opnamecriteria is voldaan, dan dient de financiële instelling de registratie in het Incidentenregister en/of Externe Verwijzingsregister te verwijderen.


Vragen over het verwijderen van een registratie in het Incidentenregister of EVR?


Heeft u advies nodig over het verwijderen een registratie in het Incidentenregister of Externe Verwijzingsregister (EVR)? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij is adviseert en procedeert over het proberen te verwijderen en/of te verkorten van een EVR registratie. U kunt dan weer zorgeloos financieringen, verzekeringen en andere financiële producten afsluiten. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Voor meer informatie over het verwijderen van een EVR registratie klikt u hier.

De voetnoten

[1] Onder financiële instellingen wordt verstaan: banken, verzekeringsmaatschappijen en hypothecaire financieringsverstrekkers.