+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over non-conformiteit bij de aankoop van auto? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd en adviseert en procedeert over geschillen over non-conformiteit. Wij kunnen ervoor zorgen dat de verkoper uw auto herstelt of de koopsom van de auto aan u terugbetaald. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel staat de non-conformiteit bij de aankoop van een auto centraal. 


Wanneer is er sprake van non-conformiteit?


Er is sprake van non-conformiteit als de aangekochte auto, mede gelet op de mededelingen die de autoverkoper ten tijde van de koop over de auto heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die u op grond van de overeenkomst mag verwachten. U mag er van uit gaan dat de auto alle eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Het gaat om zaken waaraan u niet hoeft te twijfelen, maar ook eigenschappen die nodig zijn voor bijzonder gebruik van de auto die bij het sluiten van de overeenkomst zijn voorzien. Het maakt niet uit of het gaat om een nieuwe of tweedehandse auto. Bij de vraag wat u mocht verwachten gaat het bijvoorbeeld om wat er in de advertentietekst staat opgenomen en welke mededelingen de autoverkoper heeft gedaan bij de verkoop van de auto.


Wat zijn uw rechten bij non-conformiteit?


Er is sprake van non-conformiteit als u kort na de aankoop misstanden aan de auto constateert die u bij de koop van de auto niet mocht verwachten. In die gevallen heeft u recht op kosteloos herstel en/of vervanging van (de kapotte onderdelen van) de auto binnen redelijke termijn. Als herstel of vervanging uitblijft, dan heeft u het recht om de overeenkomst met de autoverkoper te ontbinden. Bij een geslaagd beroep op ontbinding dient de autoverkoper de koopsom aan u terug te betalen en u dient de auto aan de autoverkoper terug te geven. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook aanspraak maken op een schadevergoeding.


Wie moet non-conformiteit bewijzen?


Normaliter rust de bewijslast op degene die een beroep doet op non-conformiteit. Echter, als u kan worden aangemerkt als consument kunt u wellicht een beroep doen op een wettelijk bewijsvermoeden. Dit betekent dat in een gerechtelijke procedure een beroep op non-conformiteit in beginsel wordt aangenomen als het gebrek aan de auto zich binnen een termijn van 6 maanden na aankoop manifesteert, tenzij de autoverkoper tegenbewijs levert. In de praktijk lukt het autoverkopers vaak niet om dat tegenbewijs te leveren zodat uit moet worden gegaan van non-conformiteit.


Kan ik een aangekochte auto terugbrengen?


Als er sprake is van non-conformiteit dan heeft u als koper recht op herstel en/of vervanging van de gebrekkige auto. Dit betekent dat u de auto eerst voor herstel en/of vervanging aan de autoverkoper dient aan te bieden. Als de autoverkoper dit weigert en/of niet goed doet, dan kunt de gekochte auto terugbrengen nadat u de overeenkomst heeft ontbonden.


Wat zijn je rechten als je een auto koopt?


U heeft recht op levering van de auto. Dit betekent dat de autoverkoper de door u gekochte auto aan u dient over te dragen en u dient aan uw betalingsverplichting te voldoen. Verder heeft u recht op een auto die voldoet aan de gestelde verwachtingen.

Wat zijn verborgen gebreken bij een auto?


Dat zijn gebreken aan de auto die op het moment van de koop niet voor u zichtbaar waren, maar die autoverkoper voorafgaand aan de koop wel had moeten melden. U heeft recht op kosteloos herstel en/of vervanging van de gebreken als u ontdekt heeft de auto non-conform is.Meer informatie nodig over non-conformiteit bij de aankoop van een auto
?


Heeft u vragen over non-conformiteit bij de aankoop van auto? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd en adviseert en procedeert over geschillen over non-conformiteit. Wij kunnen ervoor zorgen dat de verkoper uw auto herstelt of de koopsom van de auto aan u terugbetaald. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Voor meer informatie over non-conformiteit bij de aankoop van een auto klikt u hier.