+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het inschrijven van uw bedrijf in het handelsregister van de kamer van koophandel? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Op deze manier kunt u uw bedrijf zorgeloos inschrijven. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel wordt toegelicht wanneer u uw bedrijf dient in te schrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel. 


Wat is een handelsregister?


Het handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen staan ingeschreven. In Nederland is het handelsregister geregeld in de Handelsregisterwet van 22 maart 2007 (ingangsdatum 1: januari 2008). Het handelsregister wordt onderhouden en beheerd door de kamer van koophandel (kvk)[1]. Het handelsregister heeft onder meer als doel om de rechtszekerheid (derdenbescherming) en het economisch welzijn te bevorderen[2]. Bedrijven moeten zelf de inschrijving in het handelsregister regelen zodat het voor een ieder duidelijk is dat het bedrijf actief is op de markt.


Waarom dient u e inschrijving in kvk?


Gelet op artikel 2 sub c jo. artikel 18 Hrgw moet iedere onderneming[3] en rechtspersoon[4] zich inschrijven in het handelsregister van de kvk. Gelet op de artikelen 21 en 22 Hrgw kan het handelsregister van de kvk door een ieder worden ingezien en kan op verzoek gedeponeerde bescheiden over de onderneming, rechtspersoon en het bedrijf worden verstrekt. De ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van het bedrijf in de kvk. Daarnaast dienen zij de gegevens in het handelsregister van de kvk actueel te houden en wijzigingen aan de inschrijving aan de kvk door te geven.


Wat zijn de gevolgen voor de niet inschrijving in kvk?


De inschrijvingsverplichting is nadrukkelijk geen oprichtingsvereiste. Maar de bestuurders van een rechtspersoon zijn wel verplicht om de vennootschap in te schrijven[5]. Als de vennootschap zich niet houdt aan deze inschrijvingsverplichting, dan zijn de bestuurders naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling die de vennootschap heeft verricht en is gebonden, welke voorafging aan de inschrijving. Wanneer ondernemingen en/of rechtspersonen zich niet houden aan de inschrijvingsverplichting, dan handelen zij in strijd met de Wet op de Economische Delicten (WED)[6].


Meestgestelde vragen over inschrijven van uw bedrijf in kvk

 

Heb ik een kvk-nummer nodig?

Ja. Op het moment dat de inschrijving van uw bedrijf in de kvk is geregeld wordt aan uw bedrijf een kvk-nummer toegekend. Het kvk-nummer is een 8-cijferige unieke nummer waarmee u kunt aantonen dat uw bedrijf formeel en officieel actief is op de markt.

 

Wat moet ik meenemen bij inschrijving kvk?

U dient een afspraak te maken bij de kvk. U moet ervoor zorgen dat u dan een geldig legitimatiebewijs en een ingevuld inschrijfformulier van de kvk meeneemt zodat kvk de inschrijving van uw bedrijf voortvarend kan oppakken.

 

Wie hoeft zich niet in te schrijven bij kvk?

Iedereen die een bedrijf heeft dient zich in beginsel in te schrijven bij de kvk.

 

Waar moet een onderneming aan voldoen?

Een onderneming moet voldoen aan alle wettelijke voorwaarden voor oprichting. Daarnaast moet een onderneming de inschrijving bij de kvk regelen.

 

Hoe kan ik zien of een bedrijf bestaat?

Door het handelsregister van de kvk te raadplegen en een kvk-uittreksel op te vragen kunt u zien of een bedrijf staat ingeschreven.

 

Wat is het verschil tussen kvk en handelsregister?

De kvk is een door de wetgever aangewezen instelling die zich bezighoudt met het onderhouden en beheren van het handelsregister. Het handelsregister is een register waarin alle rechtspersonen, ondernemingen en bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt staan ingeschreven.

 

Wat vind je in het handelsregister?

In het handelsregister kunt u alle belangrijke informatie en documenten vinden over rechtspersonen, ondernemingen, bedrijven en personen die daar achter zitten. Bijvoorbeeld wie de bestuurders zijn van het bedrijf, waar het bedrijf gevestigd is en wanneer het bedrijf is opgericht.

 

Andere vragen over inschrijvingen bedrijf in kvk?


Heeft u vragen over het inschrijven van uw bedrijf in het handelsregister van de kamer van koophandel. Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600


De voetnoten

[1] Zie artikel 3 lid 1 Handelsregisterwet 2007 (Hrgw);
[2] Artikel 2 Hrgw;
[3] Kijkt u eens naar artikel 5 Hrgw;
[4] Zie artikel 6 Hrgw;
[5] Voor de inschrijving van een B.V. wordt verwezen naar artikel 2:180 BW; en
[6] Zie artikel 47 Hrgw.