+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Zoekt u advies en begeleiding bij herstructurering en herfinanciering van uw onderneming in financiële moeilijkheden? Neem dan contact op met mr. R.G. Roeffen. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 22 45 58 87 of stuur een e-mail naar r.roeffen@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over de mogelijkheden van herstructurering en herfinanciering van ondernemingen in moeilijkheden.

Herstructureren van ondernemingen in financiële moeilijkheden

Het kan zijn dat een onderneming door COVID-19 of door een andere oorzaak in financiële moeilijkheden terecht is gekomen. De ondernemer stelt vast dat de onderneming niet meer in staat is om de schulden te voldoen. Het kan ook zijn dat de onderneming nog wel haar schulden kan voldoen maar dat de ondernemer er rekening mee moet houden dat de onderneming daartoe op termijn niet in staat zal zijn. De ondernemer maakt zich ongerust over de toekomst van zijn bedrijf. Er dreigen serieuze problemen.

Tijdig ingrijpen kan een hoop ellende voorkomen. Te vaak zien wij immers nog dat ondernemers de schulden te hoog laten oplopen waardoor een faillissement van het bedrijf onvermijdelijk wordt. Achteraf bezien is dat zeker niet altijd nodig geweest. De problemen zijn niet meer goed op te lossen. Tijdige inschakeling van een gespecialiseerde advocaat op het gebied van herstructureren van ondernemingen in financiële moeilijkheden is dan onontbeerlijk. Ons kantoor heeft gespecialiseerde advocaten die advies geven en begeleiding bieden bij het herstructureren van ondernemingen.

De wet biedt diverse mogelijkheden om ondernemingen in financiële moeilijkheden van een faillissement te behoeden. En waarbij de schulden kunnen worden geherstructureerd. Denk hierbij aan het aanbieden van een akkoord gebaseerd op de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord), of aan het aanbieden van een akkoord in een surseance van betaling. Wij kunnen u hierbij eveneens begeleiden. Datzelfde geldt voor het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord. In dat laatste geval komt er geen rechter aan te pas. Voor meer informatie over dergelijke alternatieve wijze van herstructureren en het oplossen van uw problemen verwijzen wij naar onze blogs hierover.

In dit artikel beschrijven wij enkel de mogelijkheden van herfinanciering van schulden van een bedrijf.

Begeleiding bij herfinanciering van uw onderneming

Uw onderneming kan op verschillende wijzen haar schulden herfinancieren. Het meest bekende voorbeeld is het oversluiten van een lening waarvoor gunstigere rentepercentages, aflossingsverplichtingen en –termijnen gelden. Vanzelfsprekend moet deze vorm van financiering wel opwegen tegen de verschuldigdheid van een eventuele boete. Goed advies en begeleiding daarin zijn voor de onderneming noodzakelijk.

Denkbaar is ook dat een investeerder één of meerdere gewone schulden van de onderneming overneemt. Bijvoorbeeld schulden aan een leverancier. Die investeerder betaalt dan de leverancier een bepaald bedrag dat lager is dan de nominale schuld aan de leverancier. De overgenomen schulden kunnen dan bijvoorbeeld door de investeerder worden omgezet in een lening waarvan de voorwaarden zowel gunstig zijn voor uw onderneming als voor de investeerder.

Het is van belang dat u in dit proces op juridisch gebied goed wordt begeleid. Ook is van belang dat de advocaat en vaak de accountant die ook bij een herstructurering is betrokken, goed samenwerken. Goed advies en goede begeleiding kunnen de onderneming er weer bovenop helpen.

Wat kunt u nog meer doen als uw bedrijf in financiële problemen zit?

De ondernemer kan natuurlijk zelf proberen om via een versnelde debiteurenincasso, al dan niet door een kortingsregeling, de liquiditeiten sneller op orde te brengen. Ook het spreiden van betalingstermijnen aan schuldeisers kan een oplossing zijn. Bijvoorbeeld door het tijdelijk opschorten van betalingsverplichtingen, dus uitstel van betaling van een of meerdere schulden regelen.

Een onderneming die bancair is gefinancierd kan afspraken maken over het tijdelijk opschorten van aflossingen of het verlengen van de duur van de leningsovereenkomst. Het storten van aanvullend kapitaal, door uitgifte van aandelen of door het aangaan van nieuwe leningen, zijn eveneens opties. Er zal dan wel het vooruitzicht moeten zijn dat de onderneming op termijn over voldoende liquiditeiten zal kunnen blijven beschikken. Anders zijn financiers en aandeelhouders niet bereid om iets extra’s te doen. In geval al te voorzien is dat de onderneming niet op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen en daardoor in financiële moeilijkheden kan komen te verkeren, is het noodzaak om op goede wijze te herstructureren.

Het is in ieder geval van belang dat u tijdig financiële en juridische ondersteuning vraagt. Indien u als ondernemer tijdig aan de bel trekt, dan is het in bepaalde gevallen goed mogelijk om de onderneming te herstructureren. Een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert en forse problemen heeft kan immers mogelijk worden geherfinancierd of op een andere manier worden geherstructureerd. Goed advies en goede begeleiding zijn dan noodzakelijk.

Indien een herstructurering van schulden op de hiervoor genoemde wijze niet mogelijk is, dan kunnen voorts de mogelijkheden van een wettelijke of buitenwettelijke schuldsanering uitkomst bieden. Daarin geven wij u graag advies en begeleiding. Bij de wettelijke schuldsanering kunt u denken aan de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) of de surseance van betaling. In de blog over het starten van een WHOA-procedure wordt nader ingegaan op het bereiken van een akkoord in een WHOA-procedure. Indien een WHOA-procedure niet slaagt of de surseance van betaling mislukt en de onderneming alsnog failliet gaat, dan kan er zelfs nog een akkoord in een faillissement worden aangeboden.

Bij de buitenwettelijke schuldsanering kunt u denken aan een zogeheten dwangakkoord buiten faillissement. In de blog over “Voorbereid zijn voor dreigend faillissement van uw bedrijf of een dwangakkoord buiten insolventie bereiken” wordt nader ingegaan op het bereiken van een dergelijk akkoord.

Meer informatie over herstructureren van ondernemingen in financiële moeilijkheden?

Als u meer informatie zoekt over herstructurering en herfinanciering van uw onderneming in financiële moeilijkheden? Neem dan contact op met mr. R.G. Roeffen. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 22 45 58 87 of stuur een e-mail naar r.roeffen@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over de mogelijkheden van herstructurering en herfinanciering van ondernemingen in moeilijkheden.