+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het beginnen of beëindigen van een coöperatie? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan samen met zijn collega’s ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt ondernemen via een coöperatie. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 15 43 85 06 of stuur een e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600.

Wat is een coöperatie?

Naar aanleiding van de opkomende industrialisatie begin 19e eeuw ontstond in Nederland, met name in de agrarische sector, een overschot aan goederen. Melk- en/of veeboeren zijn toen met elkaar gaan samenwerken zodat samen geld konden verdienen door bijvoorbeeld het verhandelen van het overschot. Hierdoor kozen ondernemers vaak om een coöperatie te beginnen.

In artikel 53 lid 1 BW is bepaald wat een coöperatie is. Het gaan om een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Deze coöperatie heeft blijkens haar statuten als doel om bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.

Het beginnen van een coöperatie

Hieronder lichten wij de belangrijke kenmerken voor het beginnen van een coöperatie toe:

  • Net als bij de vereniging bestaat de coöp. uit het bestuur, een ALV en in sommige gevallen een RvC. Bij kleine coöperatie is RvC aldus optioneel, terwijl bij structuurcoöperaties dit verplicht is (ex artikel 2:63a BW);
  • Het verschil met de vereniging is dat er geen uitkeringsverbod geldt bij het beginnen van een coöperatie. Een coöperatie heeft in tegenstelling tot de vereniging wél als doel om winst te maken;
  • Dubbele relatie van leden namelijk zowel een lidmaatschap als een contract;
  • Aan de uittreding van lid uit de coöperatie kunnen de statuten voorwaarden verbinden in de vorm van een wachttermijn en/of boete betalen(ex artikel 2:60 BW). Bij de vereniging geldt daarentegen een negatieve verenigingsvrijheid. Dat wil zeggen dat zij vrijelijk uit kunnen treden; en
  • Bij de coöperatie geldt in beginsel geen beperking aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid (ex artikel 2:53a lid 1 jo. artikel 2:44 lid 2 BW).

Wanneer kunt u een coöperatie worden beëindingen?

Vaak stuurt de kvk een brief naar de coöperatie waarin wordt aangeven dat de coöperatie wordt uitgeschreven en/of beëindigd. Er bestaan een aantal gronden op basis waarvan een coöperatie kan worden beëindigd. Redenen voor het beëindigen van een coöperatie kan zijn dat (i) de coöperatie heeft geen leden meer, (ii) er staan geen bestuurders ingeschreven, (iii) de administratie wordt niet bijgehouden doordat er geen nieuwe jaarstukken worden ingeleverd.

Vragen over het beginnen of beëindigen van een coöperatie?

Heeft u advies nodig over het beginnen of beëindigen van een coöperatie? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 15 43 85 06 of stuur een e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600.