+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het beginnen of beëindigen van een coöperatie? Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel wordt toegelicht wanneer u een coöperatie kunt beginnen of beëindigen.


De achtergrond van de coöperatie


Naar aanleiding van de opkomende industrialisatie is begin 19e eeuw een overschot aan goederen ontstaan. Dit gebeurde vooral in de agrarische sector. Melk- en/of veeboeren zijn toen met elkaar gaan samenwerken door het verhandelen van het overschot. Deze ondernemers kozen vanuit economische overwegingen om een coöperatie te beginnen.


Wat is een coöperatie?


In artikel 53 lid 1 BW is bepaald wat een coöperatie is. Een coöperatie is een bij notariële akte opgerichte vereniging. Een coöperatie heeft blijkens haar statuten vaak als doel om bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.


Het beginnen of beëindigen van een coöperatie


Wij lichten hieronder de belangrijkste kenmerken van een coöperatie toe:

  • De coöperatie bestaat uit het bestuur, een ALV en soms een RvC. Bij kleine coöperatie is een RvC optioneel. Bij structuurcoöperaties is een RvC verplicht (ex artikel 2:63a BW);
  • Het uitkeringsverbod is niet van toepassing bij een coöperatie. Een coöperatie heeft als doel om winst te maken. Dat is een belangrijke verschil ten opzichte van de vereniging;
  • Er kan sprake zijn van een dubbele relatie van leden zoals een lidmaatschap en een partij;
  • In de statuten kan aan de uittreding van een lid uit de coöperatie voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld in de vorm van een wachttermijn en/of boete betalen (ex artikel 2:60 BW). Bij de vereniging geldt daarentegen een negatieve verenigingsvrijheid. Dit betekent dat leden vrijelijk uit een coöperatie kunnen treden; en
  • Bij de coöperatie geldt in beginsel geen beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (ex artikel 2:53a lid 1 jo. artikel 2:44 lid 2 BW).


Wanneer kunt u een coöperatie beëindigen?


De kamer van koophandel stuurt een brief naar de coöperatie waarin staat aangeven dat de coöperatie wordt uitgeschreven en/of beëindigd. Er bestaan een aantal gronden om een coöperatie te beëindigen. Er bestaan een aantal redenen voor het beëindigen van een coöperatie. U kunt een coöperatie beëindigen als de coöperatie geen leden meer heeft. Een coöperatie kunt u  beëindigen als in het Handelsregister van de kamer van koophandel geen bestuurders staan ingeschreven. Tot slot kunt u een coöperatie beëindigen als de administratie niet (meer) wordt bijgehouden. De coöperatie heeft dan geen nieuwe jaarstukken gedeponeerd.


Vragen over het beginnen of beëindigen van een coöperatie?


Heeft u advies nodig over het beginnen of beëindigen van een coöperatie? Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600