+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Wilt u een negatieve BKR registratie verwijderen? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij adviseert en procedeert over het verwijderen van persoonsgegevens uit BKR. Door het starten van een kortgedingprocedure kunt u proberen een BKR registratie te verwijderen. Dat kunt u alleen samen met een advocaat doen. Als u hierin slaagt kunt u (weer) financieringsovereenkomsten aangaan met financiële instellingen. Bijvoorbeeld voor het kopen van een huis of het uitbreiden van uw zakelijke activiteiten. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel staat het verwijderen van een BKR registratie centraal.


Wat is een BKR registratie?


De financiële instellingen[1] nemen deel aan het Centraal Krediet Informatie Systeem (‘CKI’) van het BKR[2]. In het BKR worden de persoonsgegevens van particulieren opgeslagen. Dat gebeurt in combinatie met de gegevens over de financieringsovereenkomsten. Hiermee leveren financiële instellingen een bijdrage aan het voorkomen van problemen op het gebied van schulden, financieringen en misbruik zoals fraude. Wij zullen dit hierna uitleggen.


Wanneer wordt een negatieve BKR registratie geplaatst?


Een negatieve BKR registratie in de vorm van een achterstandscodering (A) wordt geplaatst op het moment dat een achterstand is ontstaan. Een financiële instelling toetst aan het BKR zodra u een financieringsaanvraag heeft ingediend. Als blijkt dat sprake is van een negatieve BKR registratie, dan zal een financieringsverstrekker meestal weigeren om een financiering te verstrekken. U heeft er belang bij dat uw gegevens zo snel mogelijk uit het CKI worden verwijderd.


Wanneer kunt u een BKR registratie verwijderen?


De BKR registratie wordt meestal automatisch na het verstrijken van de vijfjaarstermijn nadat een einddatum is geplaatst uit het BKR verwijderd. Een andere grond om een negatieve BKR registratie te verwijderen is als de grondslag voor die registratie ontbreekt. Een laatste grond is de belangenafweging. U hoeft niet dan perse de vijfjaarstermijn af te wachten. Wij zullen dit hierna uitleggen.


De einddatum is verstreken?


U kunt een BKR registratie verwijderen als de situatie, waarvoor de negatieve BKR registratie is geplaatst, is opgelost. Daarnaast is vereist dat na het plaatsen van een einddatum 5 jaren zijn verstreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als schuld is afgelost of er sprake is van verjaring. In dat geval wordt de BKR registratie 5 jaren nadat de einddatum is geplaatst automatisch uit het BKR verwijderd.


De financieringsovereenkomst ontbreekt?


De financiële instelling dient de BKR registratie te verwijderen als de grondslag voor de registratie ontbreekt. Bijvoorbeeld als u geen financieringsovereenkomst bent aangegaan. De financiële instelling die de BKR registratie heeft geplaatst moet aantonen dat de financieringsovereenkomst bestaat. Bijvoorbeeld aan de hand van transactiespecificaties. Als de financiële instelling daar niet in slaagt, dan ontbreekt de grondslag voor het BKR. U kunt dan proberen de BKR registratie te verwijderen.


Een beroep doen op een belangenafweging?


Tot slot kunt u proberen om een BKR registratie te verwijderen door een beroep te doen op de belangenafweging. Bij een beroep op de belangenafweging gaat het uiteindelijk om dat u kunt aantonen dat uw belang bij het verwijderen van de BKR registratie zwaarder weegt dan het belang van de financiële instelling om u in het BKR geregistreerd te houden. U zult dan bijzondere omstandigheden moeten aanvoeren op basis waarvan handhaving van de BKR registratie niet langer gerechtvaardigd is. Wij zullen dit hierna uitleggen.


Voorbeelden van bijzondere omstandigheden in de belangenafweging


De volgende factoren kunnen een rol spelen in de belangenafweging:

  • U heeft al een tijdje een stabiele en gezonde financiële situatie;
  • Er zijn geen aanwijzingen dat u een risico vormt voor overkreditering of een problematische schuldensituatie;
  • U heeft geen andere schulden, want u voldoet steeds aan al uw bestaande financiële verplichtingen;
  • U kunt aantonen dat u zonder problemen een hypothecaire financiering kan afsluiten voor het kopen van een woning; en
  • Verder kunt u aantonen dat u vanwege de negatieve BKR registratie geen woning kunt kopen en/of huren.


Hoe kunt u een BKR registratie verwijderen?


Er bestaan verschillende manieren om een negatieve BKR registratie te verwijderen. U kunt dit doen via een kortgedingprocedure. U dient dan wel een spoedeisend belang aan te tonen en de kwestie mag niet te complex zijn. Verder kunt u een dagvaardingsprocedure of verzoekschriftprocedure bij de rechtbank, maar deze procedure duurt over het algemeen langer. Tot slot kunt u ook kiezen voor het starten van een externe klachtenprocedure bij het Kifid. Wij zullen dit hierna uitleggen.


Een kortgedingprocedure starten om een BKR registratie te verwijderen?


Ten eerste kunt u als u een spoedeisend belang heeft bij het verwijderen van een BKR registratie een kortgedingprocedure starten. Dit is een spoedprocedure waarbij u op zeer korte termijn een snelle beslissing over het verwijderen van een BKR registratie kunt verwachten.


Een bodemprocedure beginnen?


Ten tweede kunt u een bodemprocedure starten door middel van een dagvaarding- of verzoekschriftprocedure bij de bevoegde rechtbank. Het voordeel van deze procedure is dat processuele regels zoals het bewijsrecht van toepassing zijn en de rechter meer mogelijkheden heeft om de zaak uitgebreid te onderzoeken. Het nadeel is dat het in tegenstelling tot een kortgedingprocedure langer kan duren voordat men een uitspraak ontvangt.


Een procedure bij het Kifid starten?


U kunt ook een procedure starten bij het Klachtinstituut voor financiële dienstverlening (Kifid). Het voordeel van het Kifid is dat specialisten het dossier beoordelen. Het nadeel is dat men bij het Kifid vaak het gevoel krijgt dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. U kunt kiezen of partijen wel of niet gebonden zijn aan de uitspraak van het Kifid. Dit heet bindend of niet-bindend advies.


Meestgestelde vragen over een BKR Registratie

 

Hoe ziet een negatieve BKR registratie eruit?

Een negatieve BKR registratie ontstaat bij een achterstand. In dat geval wordt een A-codering geplaatst.

Een codering 1 betekent dat een regeling is getroffen voor de achterstand.

Bij een codering 2 heeft de financiële instelling het openstaande saldo aan financiering opgeëist.

Als een codering 3 is geplaatst, dan betekent dat een bedrag is afgeboekt en/of kwijtgescholden.

Een codering 4 betekent dat de consument onbereikbaar is voor de financiële instelling.

Bij een codering H heeft de consument de achterstand hersteld.

 

Welke schulden registreert het BKR?

Alle financieringen van consumenten bij een financiële instellingen, zoals onder meer hypothecair krediet, doorlopend krediet, saneringskrediet, restschuld van een hypothecaire krediet en operational lease. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3 van het Algemeen Reglement voor BKR registraties.

 

Hoe weet je of je een BKR registratie hebt?

U kunt via de website van het BKR uw kredietgegevens inzien door het kredietoverzicht in Mijn BKR op te vragen. Zie de volgende link: https://mijnkredietoverzicht.bkr.nl/inloggen

 

Hoe lang bewaart het BKR mijn gegevens?

De registratie blijft in het BKR zichtbaar zolang de financiering loopt en/of de problematische situatie waarvoor deze is geplaatst niet is opgelost vermeerderd met een termijn van 5 jaren nadat een einddatum is geplaatst. Alleen de financiële instelling kan de BKR registratie afmelden.

 

Meestgestelde vragen over het verwijderen van een BKR registratie

 

Kan je een BKR registratie laten verwijderen?

Ja, maar u dient wel aan te tonen waarom uw belang bij het verwijderen van de BKR registratie zwaarder weegt dan het belang van de financiële instelling om u in het BKR geregistreerd te houden.

 

Hoe lang duurt het verwijderen van een BKR registratie?

Dat hangt af van de procedure en van de vraag of het buitengerechtelijk traject slaagt. Ons kantoor pakt zaken over het verwijderen van BKR registraties direct op. Hiermee wordt tijdverlies voorkomen. Verder is de tijdsduur van een procedure afhankelijk van de instantie die de zaak behandelt en de (proces)houding van de financiële instelling.

 

Hoe krijg ik een negatieve BKR registratie weg?

Wij proberen van te voren een oplossing te vinden met de financiële instelling. Als dit niet lukt, dan kunt u kiezen om een procedure bij de kortgedingrechter, de bodemrechter of het Kifid te starten. Neem contact met ons op om te bepalen welke procedure er gestart moet worden.

 

Andere vragen over het verwijderen van een BKR registratie?


Wilt u een negatieve BKR registratie verwijderen? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij adviseert en procedeert over het verwijderen van persoonsgegevens uit BKR. Door het starten van een kortgedingprocedure kunt u proberen een BKR registratie te verwijderen. Dat kunt u alleen samen met een advocaat doen. Als u hierin slaagt kunt u (weer) financieringsovereenkomsten aangaan met financiële instellingen. Bijvoorbeeld voor het kopen van een huis of het uitbreiden van uw zakelijke activiteiten. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Voor meer informatie over het verwijderen van een BKR registratie klikt u hier


De voetnoten

[1] Financiële instellingen die aan het BKR deelnemen zijn banken en (hypothecaire) financieringsverstrekkers. Bijvoorbeeld: ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Hypotheken B.V. h.o.d.n. Florius, Defam B.V., Alfam Holding N.V., International Card Services (ICS), ING Bank N.V., WestlandUtrecht Bank, Rabobank, Obvion N.V. en Volksbank N.V.
[2] Het BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Het BKR beheert het stelsel van kredietregistratie van het CKI. Financiële instellingen zijn op basis van artikel 4:32 Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht om aan het CKI deel te nemen.