+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Vraagt u zich af wat u kan doen als u slachtoffer bent van abonnementsfraude? Neem dan contact op mevrouw mr. J. Joosten. Stuur een e-mail naar j.joosten@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over alle ins and outs met betrekking tot slachtoffer van abonnementsfraude.

Wat is abonnementsfraude?

Onder abonnementsfraude wordt verstaan dat iemand een abonnement afsluit op een ander zijn naam en adres en die ander de kosten zal moeten betalen. Het afsluiten van een abonnement gebeurt door middel van vervalste identiteitsbewijzen.

Bij abonnementsfraude moet u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin personen worden gedwongen om een telefoonabonnement op eigen naam af te sluiten en deze telefoon ter beschikking moeten stellen aan derden, terwijl die persoon wel de maandelijkse kosten van het telefoonabonnement dient te voldoen.

Abonnementsfraude is een vorm van identiteitsfraude. Identiteitsfraude is in artikel 231b van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. De dader kan ervoor worden gestraft met een gevangenisstraf of een geldboete.

Wat kunt u doen tegen identiteitsfraude?

Als iemand uw persoonsgegevens misbruikt dan moet u direct contact opnemen met de klantenservice van de abonnement gever. Vertel uw verhaal en laat het abonnement blokkeren. Vervolgens doet u aangifte bij de politie van identiteitsfraude. Dit laatste aspect is cruciaal voor de bewijsvoering in rechte.

Voorts kunt u identiteitsfraude melden bij het Centraal Meldpunt Nederland (CMI). Het CMI is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Het CMI registreert meldingen van identiteitsfraude, zij geven tips om identiteitsfraude te voorkomen en zij geven advies en ondersteuning aan slachtoffers. Het CMI neemt contact op met de melder en als het nodig is schakelen zij andere organisaties in zoals de Belastingdienst, de politie of het RDW.

Wat zijn de gevolgen van als u slachtoffer bent van abonnementsfraude?

De rechtbank Limburg[1] heeft een zaak over identiteitsfraude over een telefoonabonnement behandeld. De telefoonmaatschappij vorderde een bedrag van € 1.080,60 aan abonnementsgelden en schadevergoeding voor het beëindigen van het abonnement.

Gedaagde dient in rechte te betwisten dat er een overeenkomst met de telefoonmaatschappij is gesloten. Daarbij dient gedaagde aan te tonen dat er sprake is van identiteitsfraude. De bewijslast ligt dus bij de gedaagde ten aanzien van de identiteitsfraude. Het bewijzen dat er sprake is van identiteitsfraude is niet eenvoudig. Dat kenmerkt ook deze zaak bij de rechtbank Limburg.

In deze zaak heeft de kantonrechter de telefoonmaatschappij gelijk gegeven, omdat gedaagde onvoldoende heeft bewijzen dat er sprake was van identiteitsfraude. In deze zaak had gedaagde aangevoerd dat haar portemonnee was gestolen met daarin haar identiteitsbewijs, bankpas en  pincode. Hiervan is aangifte gedaan bij de gemeente. Het adres waarop het abonnement is gesloten was haar niet bekend en ook het gebruikte e-mailsadres zou niet van gedaagde partij zijn.

De kantonrechter geeft in deze zaak weer dat gedaagde aangifte van vermissing en van de gestelde identiteitsfraude had moeten doen bij de politie en het proces verbaal in geding had moeten brengen. Het enkel aangeven bij de gemeente van een vermist identiteitsbewijs is onvoldoende. Daarnaast dient steunbewijs te worden geleverd. Dit kan door middel van het aantonen in rechte dat het e-mailadres waarop het abonnement is aangevraagd niet van gedaagde is.

Kortom, in rechte dient de gedaagde bewijs te leveren van de identiteitsfraude. Het is dan ook cruciaal om aangifte te doen van vermissing van een identiteitsbewijs en van de identiteitsfraude. Heeft u dat niet gedaan dan zullen de vorderingen van een telefoonmaatschappij worden toegewezen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij abonnementsfraude?

Bent u slachtoffer van abonnementsfraude en wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op mevrouw mr. J. Joosten. Stuur een e-mail naar j.joosten@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600.

De voetnoten

[1] Rechtbank Limburg 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:8299.