+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Bent u op zoek naar een advocaat om de aansprakelijkheid van een aannemer te laten beoordelen voor de ontstane bouwschade? Neem dan contact op met advocaat de heer mr. M.T.C.A. (Marcel) Smets. Bel naar (0)6 51 36 14 71 of e-mail naar m.smets@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij u informeren over alle ins and outs met betrekking tot de aansprakelijkheid van een aannemer voor de ontstane bouwschade.

 

Inleiding: wie is aansprakelijk voor bouwschade?

 

Het komt bij bouwprojecten soms voor dat bij een (ver)bouw van een pand schade kan ontstaan aan een naastgelegen pand. Dit wordt ook wel bouwschade genoemd. De vraag is dan wie aansprakelijk is? Bouwschade kan niet alleen gevolgen hebben voor de direct betrokkenen, zoals de aannemer en de opdrachtgever, maar ook voor derden. Ons kantoor heeft recentelijk een derde bijgestaan die het slachtoffer is geworden van bouwschade. De bouwschade was veroorzaakt door de aannemer. De Hoge Raad heeft recentelijk uitspraak gedaan in die zaak. Daarbij heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord wanneer een aannemer en opdrachtgever tegenover een derde aansprakelijk zijn voor de ontstane bouwschade. Hieronder bespreken wij de feiten, de juridische beoordeling en de uitkomst van deze uitspraak.

 

De feiten: aannemer veroorzaakt bouwschade aan naastgelegen pand

 

In de binnenstad van Eindhoven wordt in verband met een herontwikkeling een pand gesloopt. Voor het nieuw te realiseren pand laat de aannemer in opdracht van de opdrachtgever een kelder afzinken. Het afzinken van de kelder leidt tot aanzienlijke schade aan het pand van de buren. De eigenaar van het pand en de huurders vinden dat de aannemer en de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor de ontstane bouwschade, bestaande uit zaaksbeschadiging. De rechtbank[1] en Gerechtshof[2] wijzen de aansprakelijkheid van de aannemer en opdrachtgever vanwege de ontstane bouwschade af. De eigenaar van het naastgelegen pand laat het er niet bij zitten en gaat in cassatie.

 

De juridische beoordeling: aannemer kan aansprakelijk zijn voor bouwschade

 

Op 12 januari 2024 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan[3]. De Hoge Raad oordeelde dat de ontstane bouwschade die het voorzienbare gevolg is van een gedraging niet zonder meer onrechtmatig is. De aannemer en opdrachtgever kunnen soms aansprakelijk worden geacht voor de ontstane bouwschade tegenover derde. Dat is het geval als de gedraging in strijd is met een norm van geschreven of ongeschreven recht die ertoe strekt om bouwschade te voorkomen.

 

Niet kan worden aanvaard dat derde de bouwschade moet dragen

 

De Hoge Raad oordeelde in dit geval dat de aannemer en opdrachtgever aansprakelijk zijn voor de ontstane bouwschade tegenover een derde, de buurman. Aan het laten afzinken van de kelder was het aanmerkelijke risico verbonden dat aan het pand van de buren schade zou worden toegebracht. Als dat risico zich verwezenlijkt, zelfs indien maatregelen ter voorkoming van die schade zouden worden getroffen en die werkzaamheden zorgvuldig zouden worden uitgevoerd, kan volgens de Hoge Raad niet worden aanvaard dat de eigenaar van het pand en de huurders de daardoor veroorzaakte bouwschade moeten dragen.

 

Wat volgens de Hoge Raad nog van belang is

 

Daarbij speelt een rol dat de werkzaamheden die de aannemer in opdracht van de opdrachtgever uitvoerde voor de eigenaar van het pand en de huurders geen voordeel opleverden en dat het om een bouwschade ging die niet zonder meer behoort tot hetgeen een derde in het maatschappelijk verkeer moet dulden bij bouwwerkzaamheden van een ander. Volgens de Hoge Raad ligt het dan op de weg van de aannemer en/of opdrachtgever om zich tegen de aansprakelijkheid voor het toebrengen van bouwschade aan derden te verzekeren.

 

Vragen over de aansprakelijkheid van een aannemer voor bouwschade

 

De aansprakelijkheid van de aannemer bij bouwschade is een complex vraagstuk dat zorgvuldige aandacht vereist. Dit geldt niet voor alleen de aannemer en opdrachtgever, maar ook voor de derde die met de bouwschade wordt geconfronteerd. Bent u op zoek naar een advocaat om de aansprakelijkheid voor de ontstane bouwschade te laten beoordelen?  Neem dan contact op met de advocaat heer mr. Marcel Smets. Bel naar (0)6 51 36 14 71 of e-mail naar m.smets@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer (0)40 24 45 600.

 

De voetnoten

 

[1] Rechtbank Oost-Brabant 19 september 2018, met zaak- en rolnummer C/01/320627 HA ZA 17-310.
[2] Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 februari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:525
[3] Hoge Raad 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:17 (Multi-Bouwsystemen).