+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Maarten Blommaert

Maarten Blommaert adviseert en procedeert over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke kwesties. Het gaat daarbij vaak over (de uitwinning van) zekerheden, samenwerkingsvormen, contracten, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Verder is Maarten expert op het gebied van financiering en herstructurering en het insolventierecht. Vanuit die achtergrond is Maarten door de rechtbank veelvuldig benoemd tot curator in faillissementen.

Thans richt Maarten zich volledig op de advies- en procespraktijk. Zijn ruime ervaring als curator van diverse ondernemingen komt daarbij goed van pas.

Maarten heeft de Grotius specialisatieopleidingen Insolventierecht (INSOLAD) en Vennootschaps- en Ondernemingsrecht afgerond. Daarnaast is Maarten lid van INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten). Verder is Maarten voorzitter van de Klachtenadviescommissie van diverse woningcorporaties.

Maarten Blommaert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • Faillissement
  • Surseance van betaling

Ondernemingsrecht

  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

Verder publiceert Maarten Blommaert geregeld artikelen over onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht voor diverse juridische tijdschriftbladen. Hieronder volgen de publicaties van Maarten Blommaert: