Waarom een vereffening van een nalatenschap?

Een nalatenschap kent meestal bezittingen maar daarnaast ook schulden. De belanghebbenden zijn meestal de crediteuren (handelscrediteuren maar ook legatarissen) die betaald willen worden, als ook de erfgenamen die graag zien dat er daarna nog zo veel mogelijk voor hen over blijft. Hoe wikkel je nu zo’n nalatenschap af? Dat kan immers behoorlijk complex zijn.

De wetgever heeft daarin voorzien. Er kunnen een of meer vereffenaars worden aangesteld die dit gaan regelen. Zij zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en maken alle bezittingen en schulden inzichtelijk. Onder omstandigheden kunnen zij zelfs bepaalde schulden alvast betalen. Dat creëert duidelijkheid voor alle belanghebbenden.

Hoe kom ik aan een vereffenaar?

Maar hoe komt er dan een vereffenaar? Er zijn twee wegen:

  1. De erfgenamen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving (ook wel ‘beneficiaire aanvaarding’ genoemd). In dat geval aanvaardt een erfgenaam de erfenis. Echter, voor het geval mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn wordt deze tegelijkertijd verworpen. Een twee in een actie dus. De erfgenaam die beneficiair aanvaardt, wordt automatisch vereffenaar.
     
  2. De rechtbank benoemt een vereffenaar op voordracht van de aanvragende belanghebbende (erfgenaam, crediteur of het openbaar ministerie). Dat kan ook nadat de nalatenschap beneficiair is aanvaard (zie a.) door bijvoorbeeld die erfgenamen die zelf vereffenaar zijn maar toch geen vereffenaar willen zijn. U kunt ons bij de rechtbank voordragen als de te benoemen vereffenaar.

Keizers Advocaten

Een vereffening van een nalatenschap heeft veel weg van de afwikkeling van een faillissement. Wij hebben ruime ervaring en deze onder meer opgedaan als curator/adviseur in faillissementen. De wetgever heeft in het erfrecht heel expliciet veel bepalingen uit het faillissementsrecht van overeenkomstige toepassing verklaard. 

Wij werken in een vereffening graag samen met andere beroepsgroepen zoals (uw) notarissen, fiscalisten en accountants. Als de situatie daartoe aanleiding geeft zullen wij als vereffenaar/advocaat ook procederen.

Wilt u graag advies over een (mogelijke) vereffening dan komen wij graag vrijblijvend met u in contact.