Geschillen

Als er toch geprocedeerd moet worden, staan we u ook daarin bij. Bijvoorbeeld als een geschil tussen aandeelhouders niet onderling kan worden opgelost. Soms wijst de wet of een contract een specifieke vorm van geschillenbeslechting aan (wanneer geen minnelijke oplossing wordt bereikt), zoals arbitrage.

Wij hebben onder meer expertise op het gebied van:

  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Arbeidsgeschillen
  • Arbitrage
  • Bindend advies
  • Executiegeschillen
  • Overnamegeschillen

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening bij geschillen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een specifieke toelichting op uw vraag.