Aansprakelijkheid

U heeft schade geleden en wilt die verhalen op de veroorzaker. Of u bent zelf aansprakelijk gesteld, bijvoorbeeld door een wederpartij, een curator of de belastingdienst. Wij staan regelmatig ondernemingen, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij wanneer zij worden aangesproken of juist een ander willen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat een contractpartner zijn verplichtingen niet nakomt. Maar ook wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur of toezicht of wanneer een onrechtmatige daad is gepleegd.

Ook hebben wij veel ervaring met het voeren van complexe procedures en we beschikken over specialistische kennis van de procespraktijk. Daardoor zijn we in staat om uw (proces)risico’s goed te beoordelen en u te adviseren over uw positie en de beste aanpak.

Daarnaast worden wij ook regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. De kennis er ervaring als curator zetten wij graag in bij onze advisering voor u.

Wij hebben onder meer expertise op het gebied van:

 • Aandeelhoudersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van commissarissen
 • Bancaire aansprakelijkheid
 • Bedrijfsongevallen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contractbreuk
 • Fiscale aansprakelijkheid
 • Onrechtmatige daad
 • Schadeclaims
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Wilt u meer informatie over aansprakelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een specifieke toelichting op uw vraag.