Wij staan onze cliënten bij in allerlei kwesties die te maken hebben met de onderneming zelf, bijvoorbeeld in de oprichtingsfase, bij fusies en overnames, bij herstructureringen of bij ontvlechtingen. Wij verzorgen niet alleen de juridische documentatie, maar denken ook actief mee over de juridische structuur, de financiering, de zekerhedenpositie en governance binnen de onderneming. 

Als ondernemer heeft u met allerlei facetten van het ondernemingsrecht te maken. Het begint al bij de vraag in welke rechtsvorm u uw onderneming het beste kunt voeren. Daarbij streeft u ernaar uw juridische positie te versterken en risico’s op aansprakelijkheid te beperken. Wij helpen u daarbij. Ook het herstructureren van ondernemingen of bedrijfsonderdelen behoort tot onze expertise. Daarbij staat de continuïteit van uw bedrijf centraal. Komt het toch tot een geschil, dan brengen wij uw (proces)risico’s in kaart en staan we u bij in de procedure.

Binnen het ondernemingsrecht begeleiden wij onze cliënten onder meer op de volgende rechtsgebieden:

 • Aansprakelijkheid
 • Geschillen
 • Rechtsvormen
 • Overnames

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Aansprakelijkheid

U heeft schade geleden en wilt die verhalen op de veroorzaker. Of u bent zelf aansprakelijk gesteld, bijvoorbeeld door een wederpartij, een curator of de belastingdienst. Wij staan regelmatig ondernemingen, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij wanneer zij worden aangesproken of juist een ander willen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat een contractpartner zijn verplichtingen niet nakomt. Maar ook wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur of toezicht of wanneer een onrechtmatige daad is gepleegd.

Ook hebben wij veel ervaring met het voeren van complexe procedures en we beschikken over specialistische kennis van de procespraktijk. Daardoor zijn we in staat om uw (proces)risico’s goed te beoordelen en u te adviseren over uw positie en de beste aanpak.

Daarnaast worden wij ook regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. De kennis er ervaring als curator zetten wij graag in bij onze advisering voor u.

Wij hebben onder meer expertise op het gebied van:

 • Aandeelhoudersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van commissarissen
 • Bancaire aansprakelijkheid
 • Bedrijfsongevallen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contractbreuk
 • Fiscale aansprakelijkheid
 • Onrechtmatige daad
 • Schadeclaims
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Wilt u meer informatie over aansprakelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een specifieke toelichting op uw vraag.

Rechtsvormen

Wat is de beste rechtsvorm voor uw onderneming? Waarom is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen? Aan welke regelgeving dient u te voldoen? Wij kunnen u adequaat adviseren over de juridische structuur die past bij uw onderneming. Maar ook over zaken als dividenduitkeringen, het inrichten van de jaarrekening en het aantrekken van financieringen kunnen wij u gericht adviseren.

Wij hebben onder meer expertise op het gebied van:

 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Dividend
 • Financiering
 • Flex-BV
 • Jaarrekening
 • Organisatie en structuur
 • Vennootschapsrecht
 • VOF contract

Wilt u meer informatie over de verschillende rechtsvormen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een specifieke toelichting op uw vraag.

Geschillen

Als er toch geprocedeerd moet worden, staan we u ook daarin bij. Bijvoorbeeld als een geschil tussen aandeelhouders niet onderling kan worden opgelost. Soms wijst de wet of een contract een specifieke vorm van geschillenbeslechting aan (wanneer geen minnelijke oplossing wordt bereikt), zoals arbitrage.

Wij hebben onder meer expertise op het gebied van:

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Arbeidsgeschillen
 • Arbitrage
 • Bindend advies
 • Executiegeschillen
 • Overnamegeschillen

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening bij geschillen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een specifieke toelichting op uw vraag.

Overnames

Wij adviseren regelmatig bij fusies en overnames van bedrijven of bedrijfsonderdelen. Samen met u bepalen we de beste aanpak. We overzien het speelveld en ondersteunen u met deskundig advies. Ook hebben we veel procedures gevoerd op dit terrein. Bijvoorbeeld als een overname niet volgens de gemaakte afspraken verlopen is en garanties niet worden nagekomen.

Wij geven specialistisch advies over zaken als:

 • Aandelenverkoop
 • Aankoop van bedrijfsonderdelen uit een faillissementsboedel
 • Activa/passiva-transactie
 • Bedrijfsovernames
 • Doorstart van ondernemingen
 • (her)financieringen

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening bij geschillen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op  voor een specifieke toelichting op uw vraag.

 

Gerelateerde artikelen

Meer weten over ondernemingsrecht? Blijf op de hoogte met onze blogs, geschreven door onze experts.

Keizers Advocaten
Wat we doen U kunt ons inschakelen voor: