Zekerheden

In zaken met betrekking tot financiering en zekerheden zijn wij voor onze cliënten regelmatig steun en toeverlaat. Wij begeleiden cliënten bijvoorbeeld bij financieringsvraagstukken, investerings- en overnametrajecten, herstructureringsprocessen en het vormgeven van zekerhedenconstructies en de bijbehorende documentatie.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding bij insolventierechtelijke kwesties als het veilig stellen van eigendommen, het geldend maken van zekerheidsrechten en preferenties in faillissementen of surséances van betaling, alsmede procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid of pauliana.

Doordat onze advocaten regelmatig als curator in faillissementen worden benoemd, kunnen wij de specifieke ervaring als curator ook aanwenden in de advisering aan onze cliënten.

Wilt u meer informatie over zekerheden? Neem dan vrijblijvend contact  met ons op voor specifieke toelichting op uw vraag.