Financieringen

Zekerheden zijn voor financiers van groot belang. Daarbij spelen de diverse vormen van leasing een grote rol. Op het beslissende moment komt het aan op uw voorbereiding en de in het verleden door u gemaakte keuzes daaromtrent. Regelmatig staan wij financiers bij en zijn betrokken bij het vestigen en uitwinnen van zekerheden waaronder het leggen van beslagen. Wij brengen graag onze kennis en ervaring voor u in de praktijk om uw positie zo goed mogelijk veilig te stellen.

Wilt u meer informatie over financieringen? Neem dan vrijblijvend contact  met ons op voor specifieke toelichting op uw vraag.