Faillissementen

De insolventiespecialisten van Keizers Advocaten worden veelvuldig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Door onze ervaring in die verschillende hoedanigheden (advocaat, curator, adviseur) zijn wij bij uitstek in staat om in elk voorkomend geval toegesneden te adviseren en te begeleiden. Veelal werken wij daarbij samen met andere deskundigen zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen. U kunt van ons specialistische kennis verwachten bij onder meer:

  • Kopen van bedrijfsonderdelen uit een faillissement
  • Doorstart van ondernemingen uit een faillissement / surseance
  • (her)financieringen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid (vanuit crediteuren, curator en fiscus)
  • Herstructurering
  • Regresaanspraken
  • Concernaansprakelijkheid
  • Geschillen met curatoren

Wilt u meer informatie over faillissementen of het proces daarom heen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor specifieke toelichting op uw vraagstuk.