Geschillen tussen aandeelhouders (“kan ik van mijn compagnon af”?)

Er zijn samenwerkingen die het een leven lang volhouden. En bij ondernemingen soms nog langer. Toch eindigen veel samenwerkingsverbanden veel eerder dan de partners bij de starten voorzagen. Dat leidt regelmatig tot ingewikkelde geschillen en procedures tussen de aandeelhouders (bij een BV, maar hetzelfde geldt voor vennoten in een VOF of maatschap), die vaak ten koste gaan van de onderneming.

Een goede contractuele regeling van de samenwerking (in statuten, aandeelhoudersovereenkomst, VOF-akte of maatschapsovereenkomst) kan veel discussie voorkomen. We adviseren bij het opstellen daarvan, eventueel samen met gespecialiseerde notarissen. Maar ook als er al een geschil is ontstaan, kunnen wij u helpen om er zo goed mogelijk uit te komen. Als het kan door te onderhandelen, als het moet ook in een juridische procedure.

Wilt u meer informatie over geschillen tussen aandeelhouders? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.