Op het gebied van contractenrecht ondersteunen wij u onder meer op de volgende gebieden:

  • Onderhandelingen
  • Algemene voorwaarden
  • Webshop
  • Procederen over contracten
  • Contractbeheer
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • Joint-venture afspraken
  • Internationale contracten

Als ondernemer sluit u vrijwel dagelijks overeenkomsten. Met toeleveranciers, afnemers, medewerkers (arbeidsovereenkomsten), externe adviseurs, soms met de overheid, huurders of verhuurders, en ga zo maar door. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten is ons dagelijks werk. We adviseren en begeleiden u bij het onderhandelen over overeenkomsten en we leggen ze helder voor u vast. Niet ingewikkelder dan nodig is, of het nu gaat om een eenvoudig of een heel gecompliceerd contract.

Samen met u bepalen we wat uw doelstellingen zijn bij de te sluiten overeenkomst en hoe deze het beste kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is onze aanpak steeds praktisch en oplossingsgericht. Contracten maken en beoordelen, erover onderhandelen en er als het moet juridische procedures over voeren, is een vak apart, ons vak.

Wanneer u nog vragen heeft over contractenrecht of meer wilt weten over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Arbeidsovereenkomsten

Iedere ondernemer komt in aanraking met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers, het opstellen van arbeidsvoorwaarden, verzuimvraagstukken of het doorvoeren van een reorganisatie. Maar ook bij CAO-vraagstukken, overleg met de Ondernemingsraad of vakbonden en bij (individuele of collectieve) ontslagen. Wij hebben ruime ervaring in het arbeidsrecht en wij adviseren u ook hierbij graag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onderhandelingen

Over sommige contracten wordt niet of nauwelijks onderhandeld, andere komen soms pas na maandenlange onderhandelingen tot stand. In zo’n onderhandelingstraject kan er van alles misgaan. En dat gebeurt ook vaak. Dat blijkt wel uit het grote aantal juridische procedures die over het tot stand komen van contracten worden gevoerd. Mag je onderhandelingen zo maar afbreken? Wanneer komt de overeenkomst tot stand? Dat is soms moeilijker te bepalen dan het lijkt. Hoe duidelijk zijn afspraken eigenlijk? Waar moet je op letten bij het onderhandelen? Waar zitten de valkuilen en hoe vermijd je die? Wij zijn thuis in deze materie en we begeleiden u er graag in.

Wilt u meer informatie over onderhandelen over contracten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op  voor een specifieke toelichting op uw vraagstuk.

Algemene Voorwaarden

Gelukkig hoeft niet over elke overeenkomst intensief onderhandeld te worden. Slim opgestelde algemene voorwaarden kunnen u niet alleen veel werk besparen, u kunt daarmee ook uw contractuele positie aanzienlijk versterken. Wij stellen vaak algemene voorwaarden op, of we beoordelen ze voor onze cliënten. Vaak wordt wel veel aandacht besteed aan de inhoud van algemene voorwaarden, maar niet aan het correcte gebruik ervan. Dat is zonde, want onjuist gebruik kan ertoe leiden dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Dan is alle moeite die aan de inhoud is besteed vergeefs geweest. Daarom besteden wij bij het opstellen van algemene voorwaarden ook aandacht aan uw verkoop- of inkoopprocedures. Zo bent u ervan verzekerd dat uw contractuele positie optimaal gewaarborgd is.

Wilt u meer informatie over het opstellen van algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een specifieke toelichting op uw vraagstuk.

Webshop

Steeds meer overeenkomsten komen elektronisch tot stand. Hiervoor gelden specifieke regels. Als u goederen of diensten via internet aanbiedt (bijvoorbeeld via een webshop) of vaak langs die weg contracten sluit, is het goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn.

Wilt u meer informatie over online overeenkomsten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een specifieke toelichting op uw vraagstuk.

Wat zijn de regels voor het opzetten van een webshop?

Ja. Er zijn (ook door een toenemende invloed vanuit de EU) tal van regels waar rekening mee gehouden moet worden bij het inrichten van een webshop. Het kan veel teleurstellingen en onnodige kosten voorkomen als je je hierover vooraf laat adviseren. Dat hoeft niet kostbaar te zijn. We hebben hier ruime ervaring in en denken graag met je mee.

Procederen over contracten

We zijn er ook voor u als er problemen ontstaan bij de uitvoering van een contract. We gaan samen met u na of een dreigend conflict kan worden voorkomen. Als overleg geen uitkomst biedt, of niet mogelijk blijkt, begeleiden we u natuurlijk ook in een juridische procedure.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contractbeheer

Het belang van een helder en waterdicht contract wordt vaak onderschat. Onduidelijke of onvolledige contracten kunnen tot veel problemen leiden. Hetzelfde geldt voor verouderde contracten. Een goed contractbeheer voorkomt veel ellende. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u om uw contractbeheer te begeleiden.

Wilt u meer informatie over contractbeheer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geschillen tussen aandeelhouders (“kan ik van mijn compagnon af”?)

Er zijn samenwerkingen die het een leven lang volhouden. En bij ondernemingen soms nog langer. Toch eindigen veel samenwerkingsverbanden veel eerder dan de partners bij de starten voorzagen. Dat leidt regelmatig tot ingewikkelde geschillen en procedures tussen de aandeelhouders (bij een BV, maar hetzelfde geldt voor vennoten in een VOF of maatschap), die vaak ten koste gaan van de onderneming.

Een goede contractuele regeling van de samenwerking (in statuten, aandeelhoudersovereenkomst, VOF-akte of maatschapsovereenkomst) kan veel discussie voorkomen. We adviseren bij het opstellen daarvan, eventueel samen met gespecialiseerde notarissen. Maar ook als er al een geschil is ontstaan, kunnen wij u helpen om er zo goed mogelijk uit te komen. Als het kan door te onderhandelen, als het moet ook in een juridische procedure.

Hoe leg ik afspraken van een joint-venture vast?

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen komen in allerlei soorten en maten voor. Enkele zijn wettelijk geregeld, maar voor de meeste samenwerkingen geldt dat niet. Het komt erop aan vooraf zorgvuldig na te gaan waar voor u de kansen en de risico's liggen in een samenwerking. Dat is de basis voor goede afspraken, die wij met u bespreken en in een heldere overeenkomst vastleggen.

Internationaal

Grenzen vervagen. Haast elke onderneming, groot én klein, heeft ook buitenlandse afnemers of leveranciers. Dat zorgt voor extra aandachtspunten bij het maken van contracten. In de eerste plaats de taal. In welke taal wordt er onderhandeld en gecontracteerd? Soms ontstaan er problemen omdat beide partijen een term anders interpreteren. Wat is dan bepalend? Welk recht is van toepassing op de overeenkomst? Dat kan beslissend zijn voor uw contractuele positie. Wij adviseren veel in internationale situaties en werken regelmatig samen met collega’s in het buitenland. Wij zijn aangesloten bij Warwick Legal Network, een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke advocatenkantoren. Daardoor zijn wij in staat om ook de internationale aspecten van een contract te overzien.

Wilt u meer weten over het opstellen van internationale contracten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.