Pietro Bonaparte (1992) is advocaat financieel recht. Pietro adviseert en procedeert over geschillen waarbij consumenten en ondernemers de dupe zijn geworden van foutieve dienstverlening met banken, verzekeringsmaatschappijen of adviseurs. U bent dan al gauw de ‘zwakkere’ partij in een conflictsituatie, waar u vaak te maken krijgt met complexe materie en regels. Daar komt u zelf niet uit. Juist dan moet u bijgestaan worden door een advocaat die specialistische kennis heeft over het financieel recht. Pietro gaat tot het uiterste om het verschil voor zijn cliënten te maken. Hij voert natuurlijk graag gerechtelijke procedures om uw gelijk te halen, maar vaak bent u meer geholpen bij het bereiken van een praktische oplossing. Pietro denkt dan creatief met u mee.

Voor meer informatie over het financieel recht verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht: https://advocaat-financieelrecht.nl/advocaat-financieel-recht-mr-bonaparte-voor-uw-problemen-met-banken-verzekeraars-adviseurs.

Blogs

Executieveiling stoppen?

Veel ondernemers dreigen in de financiële problemen terecht te komen als gevolg van maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken. Ondernemers verliezen een groot deel van hun inkomsten, maar van hen wordt wel verwacht dat de lasten worden voldaan. Veel ondernemers dreigen hun woning kwijt te raken als gevolg van achterstanden in de hypotheektermijnen . Banken starten dan vaak een executieveilingstraject op. Keizers Advocaten staat ondernemers bij om een (onterechte) executieveiling te voorkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht: https://advocaat-financieelrecht.nl/Executie-huis-voorkomen.

Auteur: Pietro Bonaparte

Een oplossing voor uw restschuld?

Heeft u een restschuld overgehouden na verkoop van uw voormalige woning? Keizers Advocaten staat u met raad en daad bij in het vinden van een oplossing voor uw restschuld. Dat kan bijvoorbeeld door proberen de restschuld kwijt te laten schelden, te verminderen of af te kopen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht: https://advocaat-financieelrecht.nl/Restschuld-na-verkoop-huis-op-ABN-AMRO-ING-of-Rabobank-verhalen.

Auteur: Pietro Bonaparte

BKR-registraties verwijderen?

Ervaart u als ondernemer hinder van een (onterechte) geplaatste negatieve BKR registratie? Keizers Advocaten helpt u deze BKR registratie te verwijderen zodat u niet langer belemmerd wordt bij het verkrijgen van een (hypothecaire) financiering voor een woning of voor uw onderneming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht: https://advocaat-financieelrecht.nl/Hulp-nodig-bij-het-verwijderen-van-een-onterechte-BKR-registratie.

Auteur: Pietro Bonaparte

EVR-registraties verwijderen?

Het komt steeds vaker voor dat ondernemers ten onrechte beschuldigd worden van fraude . De gevolgen voor de ondernemer zijn dan niet te overzien. Banken en verzekeraars dreigen om de bestaande financiële producten te beëindigen en uw persoons- en bedrijfsgegevens worden meestal voor de duur van 8 jaar geplaatst in een intern (IVR) of extern incidentenregister (EVR). Keizers Advocaten kan u helpen om uw persoonsgegevens uit het IVR of EVR verwijderd te krijgen en de negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht: https://advocaat-financieelrecht.nl/EVR-registratie-verwijderen.

Auteur: Pietro Bonaparte

Schade verhalen na zorgplichtschending?

Wanneer u een te hoge (hypothecaire) financiering heeft verkregen, kunt u het slachtoffer worden van overkreditering. De schade bestaat dan vaak uit de betaalde rente over het overgekrediteerde bedrag. Op banken rust een bijzondere zorgplicht om overkreditering tegen te gaan. Keizers Advocaten adviseert en procedeert over zaken waarbij uw schade op banken moet worden verhaald. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht: https://advocaat-financieelrecht.nl/de-bancaire-zorgplicht-wanneer-zijn-banken-aansprakelijk.

Auteur: Pietro Bonaparte

Keizers Advocaten