Martijn (1976) rondde zijn rechtenstudie (civiel recht) in 2000 af aan de Universiteit van Tilburg en werd in 2001 beëdigd als advocaat. Al tijdens zijn studie ging zijn belangstelling vooral uit naar het ondernemingsrecht en het insolventierecht en ook als advocaat heeft hij zich op deze rechtsgebieden gespecialiseerd.

De praktijk van Martijn bestaat uit het adviseren van bedrijven (in moeilijkheden), het beoordelen en opmaken van commerciële contracten en het werken in de bancaire, financierings- en procespraktijk.

Martijn treedt veelvuldig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling. In dat kader heeft hij vanaf 2004 een aantal postdoctorale specialisatieopleidingen gevolgd en met succes afgerond, zoals de specialisatieopleiding Insolventierecht bij de Grotius Academie en de bedrijfseconomische opleiding Financiële economie voor insolventierechtadvocaten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Hij is lid van INSOLAD en INSOL International, specialistenverenigingen op het gebied van het insolventierecht.

Registratie rechtsgebieden
Martijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht
a. Faillissement
b. Surseance van betaling
c. WSNP

Ondernemingsrecht
a. Beroepsaansprakelijkheid
b. Bestuurdersaansprakelijkheid
c. Fusies en overnames
d. Vennootschappen
e. Verenigingen en stichtingen

Keizers Advocaten