Marcel Smets (1957) volgde een opleiding op het terrein van bestuursrecht/bestuurskunde aan de Bestuursacademie Noord-Brabant te Tilburg. Hij studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de specialisatieopleiding Milieurecht van de Grotius Academie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Hij adviseert en procedeert voor ondernemingen, overheidsinstellingen en particulieren op het gebied van aanbestedings-, bestuurs-, vastgoed- en overheids privaatrecht.

Marcel is lid van de Vereniging voor Milieurecht Advocaten (VMA) en van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten (VBR-A). Ook is hij voorzitter van de commissie bezwaarschriften van de Gemeente 's-Hertogenbosch.

Registratie rechtsgebieden
Marcel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Bestuursrecht
a. Bestuursprocesrecht
b. Handhavingsrecht
c. Subsidierecht

Omgevingsrecht
a. Milieurecht
b. Natuurbeschermingsrecht
c. Ruimtelijk bestuursrecht
d. Waterrecht

Keizers Advocaten