Judith Joosten (1983) voltooide haar rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht. Haar afstudeerrichting was het handels- en ondernemingsrecht. Daarna is zij drie jaar als juridisch medewerker insolventierecht bij de rechtbank nauw betrokken geweest bij het houden van rechterlijk toezicht op curatoren en bewindvoerders, evenals bij de afwikkeling van surseance van betalingen, faillissementen en schuldsaneringsregelingen.

Haar hart ligt bij de advisering van cliënten. Die rol vervulde zij eerder al als intern accountmanager bijzonder beheer bij een grote Nederlandse bank. Daarbij begeleidde ze ondernemers die in financieel zwaar weer terecht waren gekomen. Daarnaast hield ze zich bij de bank bezig met het uitwinnen van zekerheden.  

Sinds 2020 is Judith als advocaat werkzaam voor Keizers-Advocaten. Judith acteert overwegend binnen de insolventiesectie van ons kantoor. Haar ervaring maakt dat Judith elke kwestie vanuit verschillende perspectieven kan bekijken en beoordelen. Verder adviseert en procedeert ze voor ondernemingen over ondernemingsrechtelijke en verbintenisrechtelijke vraagstukken en houdt ze zich bezig met incassowerkzaamheden.

Keizers Advocaten