Guido Sanders (1955) studeerde in Utrecht en is advocaat sinds 1984. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, het insolventierecht en in de afwikkeling van nalatenschappen. Hij wordt  regelmatig door de rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen en treedt daarnaast op als executeur of vereffenaar in opengevallen nalatenschappen. Daarnaast is Guido de vaste juridisch adviseur van tal van ondernemingen en vermogende particulieren in de regio Eindhoven. Hij is lid van de specialisatieverenigingen INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten), VIA (Vereniging van Incasso en Procesadvocaten) en NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs).

Registratie rechtsgebieden
Guido heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht
a. Faillissement
b. Surseance van betaling

Ondernemingsrecht
a. Beroepsaansprakelijkheid
b. Bestuursdersaansprakelijkheid
c. Fusies en overnames
d. Vennootschappen
e. Verenigingen en stichtingen

Keizers Advocaten