Frank Linders (1963) startte in 1989 in de advocatuur. Jarenlang werkte hij in een brede ondernemingsrechtelijke praktijk nauw samen met accountants, fiscalisten en notarissen. Na de afronding van de Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht in 1998 en de vervolgopleiding financiële economie specialiseerde hij zich steeds verder in het insolventierecht. Frank heeft ruim 20 jaar als curator geacteerd. Daarnaast is hij al sinds zijn start als adviseur werkzaam voor ondernemingen samen met (hun eigen) andere adviseurs. Frank heeft zich vooral toegelegd op ondernemers die in zwaar weer terecht zijn gekomen of juist tijdig daarop willen anticiperen. De laatste jaren is hij ook actief als vereffenaar in nalatenschappen waar zijn ervaring als curator een voorsprong geeft. Daarnaast doceert hij, publiceert en is bestuurslid van een Theater.

Registratie rechtsgebieden
Frank heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht
a. Faillissement
b. Surseance van betaling

Publicaties

Keizers Advocaten