Ben Arends (1976) adviseert en begeleidt cliënten in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties. Het accent ligt daarbij op aan- en verkoop van ondernemingen, governance, herstructureringen en financiering en zekerheden. Daarnaast wordt Ben geregeld door de Rechtbank Oost-Brabant aangesteld als curator of bewindvoerder in insolventieprocedures en onderbewindstellingen. 

Nevenfuncties:

  • voorzitter raad van toezicht bij Stichting Babel 's-Hertogenbosch en omstreken
  • lid raad van toezicht bij Congregatie Zusters Franciscanessen te Oirschot
  • lid bestuur (vice-voorzitter) bij VNO-NCW Brabant-Zeeland, regio Eindhoven
  • lid bestuur (penningmeester) bij Stichting KOMM
Keizers Advocaten