Keizers Advocaten

Ben Arends (1976) adviseert en begeleidt in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties. Daarnaast wordt hij geregeld aangesteld als curator/bewindvoerder in insolventieprocedures. Ook is Ben Arends op verzoek van de rechtbank in voorkomend geval deskundige of onderzoeker binnen bewindvoerderspraktijken en wordt hij regelmatig benoemd als curator en bewindvoerder. Ben heeft verschillende post-academische specialisatieopleidingen afgerond en hij treedt zelf geregeld op als docent voor onder meer professionals in het bankwezen op het terrein van ondernemingsrecht, financiering, zekerheden en insolventierecht.

Nevenfuncties:

  • lid raad van toezicht bij Stichting Cultuur Eindhoven (SCE)
  • lid raad van toezicht bij Congregatie Zusters Franciscanessen te Oirschot
  • lid bestuur (vice-voorzitter) bij VNO-NCW Brabant-Zeeland, regio Eindhoven
  • lid bestuur (penningmeester) bij Stichting KOMM