Ben Arends (1976) adviseert en begeleidt cliënten in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties. Het accent ligt daarbij op aan- en verkoop van ondernemingen, governance, herstructureringen en financiering en zekerheden. Daarnaast wordt Ben geregeld door de Rechtbank Oost-Brabant aangesteld als curator of bewindvoerder in insolventieprocedures en onderbewindstellingen. 

Nevenfuncties:

  • voorzitter raad van toezicht bij Stichting Babel 's-Hertogenbosch en omstreken
  • lid raad van toezicht bij Congregatie Zusters Franciscanessen te Oirschot
  • lid bestuur (penningmeester) bij Stichting KOMM


Registratie rechtsgebieden
Ben heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht
a. Faillissement
b. Surseance van betaling

Ondernemingsrecht
a. Fusies en overnames
b. Vennootschappen
c. Verenigingen en stichtingen

 

Keizers Advocaten