Wanneer u een te hoge (hypothecaire) financiering heeft verkregen, kunt u het slachtoffer worden van overkreditering. De schade bestaat dan vaak uit de betaalde rente over het overgekrediteerde bedrag. Op banken rust een bijzondere zorgplicht om overkreditering tegen te gaan. Keizers Advocaten adviseert en procedeert over zaken waarbij uw schade op banken moet worden verhaald. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van advocaat financieel recht: https://advocaat-financieelrecht.nl/de-bancaire-zorgplicht-wanneer-zijn-banken-aansprakelijk.