Criminelen proberen op allerlei manieren bankrekeningen van anderen te gebruiken om geld wit te wassen en weg te sluizen. Wie hiermee te maken krijgt, kan daardoor flink in de problemen komen. In deze blog ga ik hierop in. 

Geldezels en katvangers

Geldezel of katvanger zijn termen voor mensen die door criminelen worden geronseld om hun betaalpas en pincode af te staan.
Als u uw bankrekening (bedoeld of onbedoeld) ter beschikking stelt aan criminelen, die daarmee gestolen geld wegsluizen, kunt u als geldezel worden aangemerkt. Het geld heeft een illegale herkomst. Om het in het legale circuit te krijgen, wordt het geld op uw rekening gestort om het er vervolgens weer vanaf te halen. Dat kan bijvoorbeeld door diefstal van uw pinpas en pincode, maar vaak komen daar ook nep-mails aan te pas (‘phishing’). U bent natuurlijk op uw hoede, maar toch trappen ook oplettende burgers regelmatig in de trucs van de criminelen.

Banken

Ook banken hebben veel last van dergelijk crimineel gedrag. Zij hebben dan ook een belangrijke rol in het bestrijden ervan. Zij zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Maar in hun strijd tegen fraude slaan banken de plank ook wel eens goed mis. De gevolgen zijn groot. Uw bankrekening wordt geblokkeerd. De bank zegt de bancaire relatie met u op. Er wordt aangifte gedaan van fraude en uw gegevens worden voor de komende 8 jaar in een Incidentenregister en extern verwijzingsregister opgenomen. Een bankrekening openen of een financiering verkrijgen bij een (andere) bank lukt u dan niet meer.

Verweer

U doet er natuurlijk alles aan om te zorgen dat dit u niet gebeurt. Maar wat als het toch zo ver komt, en de bank u onterecht als fraudeur aanmerkt?
Eerst moet de bank u gelegenheid bieden om bezwaar te maken. In uw bezwaar geeft u aan dat u niets afweet van de transactie en dat u daar niets mee te maken heeft. U stelt dat de klantrelatie niet mag worden beëindigd en uw gegevens moeten worden verwijderd uit de registers.

Juridisch kader

Personen mogen alleen in het Incidentenregister worden opgenomen als zij een bedreiging vormen voor de financiële belangen van cliënten en/of medewerkers van een financiële instelling of als de continuïteit of integriteit van de financiële sector in gedrang is. Daarbij dient in voldoende mate vast te staan dat u betrokken bent bij het incident en dat de genomen maatregel proportioneel is.

In de rechtspraak komt het veelal neer op de mate waarin de bank aan kan tonen dat er door de klant fraude is gepleegd. Dit doet zij aan de hand van de voor haar beschikbare gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP adres van de computer waarmee is ingelogd. Het is vervolgens aan de klant om voldoende aannemelijk te maken dat hij juist niet betrokken was bij die transactie.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Judith Joosten