Als een partij bij een koopovereenkomst van een woning weigert om zijn verplichtingen na te komen, dan kan de andere partij nakoming vorderen. Dat kan door een ingebrekestelling te versturen, waarin de andere partij wordt gesommeerd om de binnen 8 dagen mee te werken aan de uitvoering van de koopovereenkomst. Bijvoorbeeld door een leveringsafspraak in te plannen bij de notaris of de koopsom te betalen op de door notaris aan te wijzen kwaliteitsrekening. Als de ene partij ondanks de ingebrekestelling nalaat om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan de andere partij een kort geding procedure starten en nakoming vorderen van de koopovereenkomst.

Een andere mogelijkheid is om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat partijen geen verdere uitvoering zullen geven aan de koopovereenkomst en de leveringsafspraak bij de notaris wordt geannuleerd en/of de koopsom aan de koper wordt terugbetaald. De partij die de ontbinding inroept kan daarnaast vaak aanspraak maken op een contractuele boete en/of schadevergoeding vorderen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden tot nakoming verwijzen wij u door naar het volgend artikel: https://advocaat-financieelrecht.nl/Koper-komt-koopovereenkomst-woning-niet-na