U weet het eigenlijk wel. Bekende valkuilen bij fusies zijn onder meer:

  • De fuserende partijen liggen wezenlijk uiteen;
  • Synergiemogelijkheden worden vaak overschat;
  • De cultuurverschillen zijn groot;
  • Omissies bij het due diligence onderzoek;
  • De fusie trekt een te grote financiële wissel op het geheel;
  • Het nieuwe bedrijf acteert ondanks en niet dankzij de fusie. Men gaat door met datgene waarmee men tevoren ook bezig was.

Een succesvolle fusie kan alleen slagen als zij ook wordt omarmd, waarvoor tijd en aandacht nodig is en capaciteit vrij gemaakt moet worden. Verandering is geen doel op zich maar verbetering wel. Dat mag niet worden geschuwd omdat ‘ik het altijd zo gedaan heb’, wat feitelijk meer zegt over ego dan ondernemerschap. Verbetering is net als rente. Hoe laag ook, het tikt uiteindelijk wel door en zonder rente wordt wat je hebt, minder waard.

Fuseren is veel van wat er op rijmt. Het gaat om beheren, accepteren, archiveren, stileren, integreren, leren, regeren, intensiveren, automatiseren en communiceren. Fuseren is ook veel-niet wat er op rijmt zoals domineren, isoleren of afweren. Alleen met dat voor ogen kan een samensmelting als Keizers-nieuw meer worden dan de som van de oorspronkelijke delen.

Hier hebben we hard aan gewerkt. Toegegeven: waar gewerkt wordt vallen spaanders. Maar het heeft ons veel gebracht. Het proces heeft ook een maximaal appel heeft gedaan op ons ondernemerschap. Daardoor zijn we ook weer een stapje gegroeid in ons adviseurschap en hopen daardoor nog beter in staat te zijn ons te verplaatsen in uw positie als ondernemer. Want een goed advocaat is in onze ogen veel meer dan een vakbekwaam up to date jurist die als een dossierbemiddelaar acteert. Overigens wordt die vakbekwaamheid sec veelal ten onrechte als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Daarmee wordt miskend dat het achter de schermen veel tijd, energie en passie vergt om dit waar te maken.

Lang niet alle advocatenkantoren willen op deze wijze acteren. Dat is prima want niet iedere ondernemer huldigt deze werkwijze. Veel kantoren prediken deze visie wel maar zij beleven het niet werkelijk zo en zijn het daarom ook niet. Wij willen niet anders en werken er ook dagelijks bewust aan. Net als de Sagrada Familia is ons ‘paleis’ nooit af en dat maakt ons tot het kantoor dat we willen zijn. Ondernemend en goed in ons vak als advocaat in de brede zin van het woord. Wij zijn er in deze rol graag voor, naast of achter u en al dan niet zichtbaar, afhankelijk van wat in uw belang is en bij u past als ondernemer. Dat is Keizerlijke advocatuur.