Het wordt mogelijk om een Europees bankbeslag te leggen. Daartoe treedt op 17 januari 2017 de verordening voor het Europees bankbeslag in werking. Tot nu toe kan alleen op Nederlandse bankrekeningen beslag worden gelegd. Vanaf 2017 kan een schuldeiser ook conservatoir beslag leggen op saldi op bankrekeningen in andere landen van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk). Daarvoor is noodzakelijk dat de schuldeiser beschikt over een door de rechter afgegeven Europees beslagbevel. Een beslagbevel dat in een lidstaat is uitgevaardigd, wordt in andere lidstaten zonder speciale procedure erkend.

Huidige situatie

Nu moeten schuldeisers die in het buitenland beslag willen leggen eerst nog naar de rechter stappen in het land waar de desbetreffende bankrekening wordt aangehouden. Op grond van voornoemde Verordening kan de Nederlandse rechter straks ook een Europees beslagbevel afgeven. Met name ondernemingen die internationaal opereren hebben (mogelijk) baat bij deze nieuwe procedure.

Strenge eisen

De Europese procedure kent strenge(re) eisen. Anders dan de nationale procedure bijvoorbeeld moet de schuldeiser zekerheid stellen zolang de vordering nog niet door de rechter is erkend. Bovendien zal vanwege privacy regelgeving detailinformatie over de betreffende bankrekening (zoals de hoogte van het bedrag dat door het beslag wordt getroffen) niet aan de schuldeiser worden verstrekt. Onder andere om deze redenen is vanuit diverse beroepsgroepen sceptisch gereageerd op het Europees bankbeslag.

Voordelen ten opzichte van nationale procedure

Een belangrijk voordeel in vergelijking met de nationale procedure is dat beslag kan worden gelegd zonder te weten bij welke bank een eventueel tegoed zich bevindt. Daarnaast kan de procedure uitkomst bieden voor Nederlandse schuldeisers die beslag willen leggen in een lidstaat waar dat moeilijk of duur is. De praktijk zal moeten uitwijzen of het Europees bankbeslag een effectief instrument is.