Onlangs heeft het gerechtshof Amsterdam de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam van 15 januari 2019 bekrachtigd. De uitspraak van het gerechtshof is interessant, omdat daaruit volgt dat maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemer zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In deze bijdrage zal ik de uitspraak en het belang daarvan voor de praktijk kort toelichten.

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Deliveroo koppelt restaurants aan klanten, waarbij zij een maaltijdbestel- en betaalsysteem aanbiedt, alsook een bezorgdienst.

Deliveroo heeft enige tijd gebruik gemaakt van bezorgers die bij haar in dienst waren op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op enig moment heeft Deliveroo besloten om de arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen. Vanaf dat moment werkten de bezorgers op basis van een opdrachtovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst biedt een werknemer, in tegenstelling tot een opdrachtovereenkomst meer rechtsbescherming. Daarover later meer.

Op grond van de opdrachtovereenkomst waren de bezorgers verplicht om zich als ondernemer in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dienden zij over een btw-nummer te beschikken.

Het Hof overweegt dat bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie moet worden gekeken naar de elementen “in dienst”, “loon”, “gedurende zekere tijd” en “arbeid”. Dit moet worden beoordeeld op basis van wat partijen zijn overeengekomen. Het hof staat uitgebreid stil bij het element “arbeid”. Volgens Deliveroo heeft een bezorger de vrijheid om een om een opdracht al of niet te aanvaarden. Maar dat betekent volgens het hof nog niet dat er dan geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Verder laat het Hof meewegen dat Deliveroo een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voor de bezorgers. Volgens het Hof past dat eerder bij een arbeidsovereenkomst dan bij een overeenkomst van opdracht.

De uitspraak is een overwinning voor de bezorgers maar ook in breder verband voor platformwerkers (denk bijvoorbeeld aan platformen als Uber en Helpling). Met deze uitspraak wordt het oneigenlijke gebruik van opdrachtovereenkomsten een halt toegeroepen en wordt de onbeschermde rechtspositie van bezorgers verbeterd. Door bezorgers niet op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen maar als opdrachtnemers voor zich te laten werken, hoeven deze ondernemingen immers geen werkgeverspremies voor hen af te dragen, geen loon door te betalen bij ziekte, zijn ze niet gebonden aan het minimumloon en dragen ze geen risico voor schade de bezorgers bij arbeidsongevallen. En dat terwijl uit cijfers blijkt dat bezorgers zoals die van Deliveroo zes keer vaker dan gemiddeld schade rijden en dat die schade bovendien 75% hoger uitvalt dan bij andere brommerrijders, met relatief vaak letselschade en soms zelfs met fatale afloop.

Heeft u vragen over deze uitspraak, of wilt u een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht laten opstellen of beoordelen? Neemt dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Erik van der Maal