U bent directeur van een vennootschap, laten we zeggen een BV, en hebt niet goed werk geleverd. Is het dan mogelijk dat u daarvoor privé wordt aangesproken? Uw antwoord luidt vermoedelijk ontkennend. Want daarvoor is er toch die BV zult u zeggen. Alleen zij is toch aansprakelijk! De Hoge Raad (18 september 2015 JOR 2015 / 289) denkt daar anders over, althans onder omstandigheden.  

Hoe zit dat dan?

In 2014 oordeelde de Hoge Raad (5 september 2014 JOR 2014 / 325) dat een directeur van een BV pas privé aansprakelijk is (en dus onrechtmatig heeft gehandeld) als hem, bij die wanprestatie van de BV, persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Voor persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur geldt dus een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Maar de Hoge Raad kwam daar op 18 september 2015 gedeeltelijk op terug. Vanaf nu geldt die verhoogde aansprakelijkheidsdrempel slechts bij handelen van die bewuste directeur als hij daarbij ook zijn taak als directeur vervult maar niet als die directeur handelt als beroepsbeoefenaar. Als hij handelt als beroepsbeoefenaar is hij al aansprakelijk zodra hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden.

Waarom is dit van belang?

Als uw BV in het contract de aansprakelijkheden bij fouten heeft uitgesloten, beperkt of niet kan betalen is het voor die opdrachtgever wel zo verleidelijk om u als directeur privé aan te spreken zonder dat die verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt. Als u dan als beroepsbeoefenaar hebt gehandeld en niet als directeur heeft de opdrachtgever aldus beet. Stel: u bent directeur van een loodgietersbedrijf en persoonlijk betrokken bij de bouw waar het dak verkeerd wordt aangelegd. Of wat gedacht van de accountant of fiscalist die een fout maakt. Dan handelt u als beroepsbeoefenaar en bent u privé aansprakelijk.

Wat doet u daartegen?

Het is goed uw aansprakelijkheidsverzekering er op na te zien. Is alleen uw BV verzekerd tegen claims dan wel geldt die verzekering ook voor u privé en is deze voldoende dekkend. Vergeet u ook niet in de algemene voorwaarden van de BV op te nemen dat niet alleen de BV maar ook de directeur privé zich op de exoneratie kan beroepen.

En uw werknemer dan?

De Hoge Raad zegt ook dat ook de advocaat (lees: dienstverleners in het algemeen) die in dienst is van de BV privé aansprakelijk is zonder de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Op een uitsluiting van aansprakelijkheid in het contract tussen uw BV en de opdrachtgever kan de werknemer zich, anders dan de directeur, ook beroepen zonder dat dit expliciet in de algemene voorwaarden staat. Wel dient u nog naar uw verzekering te kijken.

Tot slot

De uitspraak van de Hoge Raad verdient wat ons betreft niet de schoonheidsprijs. Een opmerkelijk niet goed te hanteren onderscheid tussen directeur en beroepsbeoefenaar wordt gemaakt waar helemaal geen behoefte aan was. Feit is dat het er ligt en u daarop zult dienen te acteren.